ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, СРБИЈА

Документа

Програм рада Центра за стручно усавршавање Чачак за 2023. 

Преузмите документ...

Програм рада Центра за стручно усавршавање Чачак за 2022. 

Преузмите документ...

Програм рада Центра за стручно усавршавање Чачак за 2021. 

Преузмите документ...

Програм рада Центра за стручно усавршавање Чачак за 2020. 

Преузмите документ...

Програм рада Регионалног центра за 2019. 

Преузмите документ...

Програм рада Регионалног центра за 2018. 

 Преузмите документ...

Програм рада Регионалног центра за 2017. 

Преузмите документ...

Програм рада Регионалног центра за 2016. 

 Преузмите документ...

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ за 2022.

Преузми документ...

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ за 2021.

Преузми документ...

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  за 2020. 

Преузмите документ...

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ за 2019. 

Преузми документ...

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  за 2018. 

Преузмите документ...

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  за 2017. 

Преузмите документ...

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  за 2016. 

Преузмите документ...

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  за 2015. 

Преузмите документ...

Оснивачки акт

Преузмите документ

Измене оснивачког акта 2006.

Измене оснивачког акта 2012.

Измене оснивачког акта 2018

Статут

Нови Статут ЦСУ Чачак

Правилник о систематизацији

Нови Правилник о систематизацији...

Правилник о раду

Нови правилник 2015.

Правила заштите од пожара

Преузмите документ...

Правилник о коришћењу службеног возила

Преузмите документ...

Правилник о репрезентацији

Преузмите документ...

Правилник о коришћењу мобилних телефона

Преузмите документ...

Правилник о накнадама трошкова службених путовања

Преузмите документ...

Правилник о архивској грађи

Преузми документ...

Пословник о раду Управног одбора

Преузмите документ...

Пословник о раду Надзорног одбора

Преузмите документ...

План превентивних мера за безбедан и здрав рад  за спречавање и ширење заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2

Преузми документ...

Правилник о ближем уређивању поступка набавке

Преузмите правилник...

Правилник јавнe набавкe . 

Преузми документ...

План јавних набавки за 2023. 

Преузми документ...

План јавних набавки за 2022. 

Преузми документ...

План јавних набавки за 2021. 

Преузми документ...

План јавних набавки за 2020. 

Преузми документ...

План јавних набавки за 2019. 

Преузмите документ...

Измене Плана јавних набавки за 2018. 

Преузмите документ...

План јавних набавки за 2018. 

Преузмите документ...

План јавних набавки за 2017. 

Преузмите документ...

План јавних набавки за 2016. 

Преузмите документ...

Документа у ПДФ формату можете преузети на следећим линковима:

Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника

Закон о основама система образовања и васпитања

Стандарди компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја

Закон о основној школи

Закон о средњој школи

Закон о уџбеницима и другим наставним средствима

Стратегија развоја образовања

Општи стандарди - ПРИРОДА И ДРУШТВО

Општи стандарди - МАТЕМАТИКА

Општи стандарди - СРПСКИ ЈЕЗИК

Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника

Правилник о оцењивању ученика у средњој школи

Правилник о општим основама предшколског програма

Правилник о оцењивању ученика основне школе

Правилник о стандардима квалитета рада установе

online

facebook banner

Број прегледа чланака
2217007