ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, СРБИЈА

План рада

Центар за струшно усавршавање Чачак у наредном периоду је планирао следеће активности:

Школски библиотекар у савременом образовном окружењу

Термин одржавања:  12. октобар  2019.

Место: НБ „Стефан Првовенчани“ , Краљево

Време: 10:00 часова

Термин одржавања:  2. новембар  2019.

Место: Матична библиотека "Љубомир Ненадовић" Ваљево

Време: 10:00 часова

Термин одржавања:  9. новембар  2019.

Место: Народна библиотека Бор, Моше Пијаде 19

Време: 10:30 часова

Детаљније...

Мој час – учење за трећи миленијум

Термин одржавања:  30. новембар  2019.

Место: Центар за стручно усавршавање Чачак

Време: 09:00 часова

Група је формирана из ОШ "Милица Павловић"

Термин одржавања:  7. децембар 2019.

Место: Центар за стручно усавршавање Чачак

Време: 09:00 часова

Група је формирана из ОШ "Прељина"

Детаљније...

facebook banner

Број прегледа чланака
1152174