ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, СРБИЈА

План рада

Центар за струшно усавршавање Чачак у наредном периоду је планирао следеће активности:

“Три Т“ метода за подстицање интересовања ученика за природне и друштвене науке и развој функционалног знања

Термин одржавања: 8. октобар .2022.

Време: 10.00 часова

Место: ЦСУ Чачак

Термин одржавања: 29. октобар .2022.

Време: 10.00 часова

Место: ЦСУ Чачак

Опширније...

Деца са развојним и психичким тешкоћама (хиперактивност, аутистични спектар, поремећаји школских вештина ) у школи

Термин одржавања: 15 и 16 октобар .2022.

Место одржавања: ЦСУ Чачак

Време: 10.00 часова

Термин одржавања: 29 и 30 октобар .2022.

Место одржавања: ЦСУ Чачак

Време: 10.00 часова

Група је формирана из ШОСО "1. новембар" Чачак

Опширније

Развијање комуникацијских вештина наставника, могућности тимског рада у настави и међупредметна сарадња

Термин одржавања: 8. октобар .2022.

Време: 10:00 часова

Место: ЦСУ Чачак

Термин одржавања: 15. октобар .2022.

Време: 09:00 часова

Место: ЦСУ Чачак

Термин одржавања: 16. октобар .2022.

Време: 09:00 часова

Место: ЦСУ Чачак

Термин одржавања: 19. новембар .2022.

Време: 09:00 часова

Место: ЦСУ Чачак

Термин одржавања: 26.новембар .2022.

Време: 10:00 часова

Место: Трговинско-угоститељска школа "Тоза Драговић" Крагујевац

Опширније

Е-портфолио

Термин одржавања: 29. октобар .2022.

Време: 10.00 часова

Место: ЦСУ Чачак

Група је формирана из Машинско саобраћајне школе

 

online

facebook banner

Број прегледа чланака
2012253