ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, СРБИЈА

Хигијенски услови у раду са храном

Термин: 26. децембар 2016.

Време:10:00

Теме: Добра хигијенска пракса, HACCP систем са аспекта спровођења хигијене, законске обавезе, последице неиспуњења захтева закона и HACCP система, избор средстава за одржавање хигијене и дезинфекцију, карактеристике и спецификације, израда докумената која се односе на добру хигијенску праксу, вођење записа о спроведеној хигијени
Циљна група: Вође HACCP тимова,запослени који су одговорни за спровођење процеса одржавања хигијене

Трајање обуке:  8 часова

Предавач: Марија Словић

online

facebook banner

Број прегледа чланака
1755973