ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, СРБИЈА

Актив професора и наставника физичког васпитања

Термин одржавања: 28. 08. 2013. године 
 
Време: 12.00 часова
 
Место: Регионалног центар за професионални развој запослених у образовању Чачак
 Дневни ред:
 
1. Усвајање извештаја са претходне седнице Актива.
2. Договор око наставних планова и програма за школску 2013-2014.
3. Иницијална мерења и њихове промене у настави физичког васпитања.
4. Учешће у Новембарским данима просветних радника Моравичког округа.
5. Упознавање Актива са оснивањем Удружења " Просветна комора Србије".
6. "Недеља спорта"-усаглашавање са Годишњим плановима рада
 школа.
7. Разно.
Председник Актива наставника и проф.физичког васпитања

facebook banner

Број прегледа чланака
1118981