ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, СРБИЈА

Мултимедијални интерактивни наставни материјали из математике креирани програмским пакетом Гео Гебра

 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању  Чачак организоваће 18. октобра 2013. године са пошетком у 18 часова предавање Јоване Јездимировић на тему „МУЛТИМЕДИЈАЛНИ ИНТЕРАКТИВНИ НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛИ ИЗ МАТЕМАТИКЕ КРЕИРАНИ ПРОГРАМСКИМ ПАКЕТОМ ГЕО ГЕБРА“. Циљ предавања је да се осавремени настава математике у основним и средњим школама уз визуелно представљање помоћу рачинара.

Предвиђено је излагање о мултимедијалним интерактивним математичким материјалима, као и савремен начин задавања домаћих задатака путем интернета, могућност евалуације ученичког знања, као и резултати истраживања примене математике у свакодневном животу.

Радионица има за циљ да се наставници упознају са програмом ГеоГебра за обраду разних тематских јединица из математике. У оквиру обуке ГеоГебра наставници би добили и обуку за креирање интернет страница (у специјалном облику математичких е-лекција.)

На радионицу МУЛТИМЕДИЈАЛНИ ИНТЕРАКТИВНИ НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛИ ИЗ МАТЕМАТИКЕ КРЕИРАНИ ПРОГРАМСКИМ ПАКЕТОМ ГЕО ГЕБРА требало би да дођу наставници математике, физике, информатике.

РЦ Чачак ће учесницима радионице поделити потврде о учешћу које ће користити за остваривање 44 сата стручног усавршавања у Установи.

Директор РЦ

Горица Станојевић,спец. 

facebook banner

Број прегледа чланака
1115040