ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, СРБИЈА

ОБЛИКОВАЊЕ ОБРАЗОВНЕ ПОНУДЕ СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА

КРОЗ ПРИМЕНУ КОНЦЕПТА УПРАВЉАЊА ЗНАЊЕМ

Марко Селаковић, СтратЦом
Др Жељко М. Папић, Технички факултет, Чачак

Резиме: Један од кључних аспеката примене концепта управљања знањем лежи у креирању и обликовању понуде производа. Специфичност средњег стручног образовања огледа се у чињеници да, упркос постојању компетиције сличне тржишној приликом уписа ученика, креирање адекватне образовне понуде представља апсолутни предуслов конкурентности школе. Циљ рада је сагледавање примене управљања знањем у креирању и имплементацији нових образовних профила у средњим стручним школама у Републици Србији, уз компарацију управљања знањем у развоју образовне понуде школа са управљањем знањем у развоју нових тржишно оријентисаних производа у привреди. Анализирани су концепти развоја 7 нових-огледних образовних профила у 35 средњих стручних школа, кроз анализу уписа, анкетирање предметних наставника, директора школа и представника привреде. Такође, анализиране су и промене у уписној политици школа и степен повећања њихове конкурентности и атрактивности у периоду 2005-2009. Идентификовано је да је управљање знањем од круцијалног значаја за адекватно планирање уписне политике и обликовање образовне понуде школа, као и да школе које системски користе управљање знањем показују знатно виши ниво адаптабилности у односу на друге школе. У склопу закључака рада, сагледани су механизми за даље проширење примене управљања знањем и предложена примена развојних решења из привреде у обликовању образовне понуде средњих стручних школа у Републици Србији.
Кључне речи: УПРАВЉАЊЕ ЗНАЊЕМ /МЕНАЏМЕНТ /ОБРАЗОВАЊЕ

 

online

facebook banner

Број прегледа чланака
2106606