ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, СРБИЈА

СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ РАЗВОЈА ШКОЛА

Рада Каранац, саветник за развојно планирање, Школска управа у Чачку, Чачак
Др Жељко М. Папић, директор, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Чачак, Чачак

Резиме: Седам година након започињања стратешког планирања у школама у Републици Србији, путем школског развојног планирања, на узорку од 30 школа извршена је анализа резултата процеса и приказан је начин интегрисања акционих планова који настају као продукт самовредновања рада школа. Радом је приказан начин функционисања тимова и актива који успешно повезују све актере школског живота око заједничке визије и на тај начин организује ИНСЕТ систем образовања у школи. Анализирани су начини информисања интересних група и вођење евиденције о раду. Предложене су процедуре рада и заједничке сарадње стручних актива за развојно планирање, тимова за самовредновање и тимова за заштиту ученика од насиља.

Преузми цео документ

 

СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ РАЗВОЈА ЕКСПЕРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

НА ПРИМЕРУ ШКОЛА У МОРАВИЧКОМ ОКРУГУ

Марко Селаковић, Агенција за планирање, менаџмент и едукацију „Стратком“ Београд
Рада Каранац, Школска управа Чачак
Др Жељко М. Папић, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Чачак

Резиме: Континуираним самовредновањем рада и праксе и проналажењем начина да се унапреди квалитет наставе, школе као експертске организације стратешки планирају сопствени развој. Процесом стратешког планирања, школе прузимају иницијативу и одговорност за свој развој и успешно повезују све учеснике школског живота око заједничке визије. На овакав начин се у школама организује ИНСЕТ систем образовања  (Ин-сервис Едуцатион фор Теацхерс).
Овај рад представља резултат анализе самовредновања кључних области у петнаест основних и средњих школа у Моравичком округу. Приказују се начини израде и примена стратешких планова  школа кроз процес имплементације акционих планова самовредновања у школске развојне планове. У интегрисаном процесу мења се и идеја и пракса учења. Ствара се потреба за отвореношћу и сталном спремношћу за усвајањем и применом нових знања, вештина и способности, током целог живота.

Преузми цео документ

 

facebook banner

Број прегледа чланака
1374017