ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, СРБИЈА

УЧИТЕЉИ У СИСТЕМУ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

Др Жељко М. Папић, Рада Каранац

Стално стручно усавршавање, води учитеље ка професионалном развоју и на тај начин у  данашњем друштву, „друштву знања“, учитељи преузимају нове и одговорне улоге.

Професионални развој учитеља, подразумева повећање учитељеве свесности о томе шта, како и на који начин може да унапреди у васпитно образовном процесу.

У раду говориму о систему стручног усавршавање уз рад, ИНСЕНТ-у система образовања (Ин-сервис Едуцатион фор Теацхерс), који претставља иновирање стечених знања, усавршавање вештина, унапређење праксе и континуиран професионални развој учитеља. Бавимо се анализом понуђених облика стручног усавршавања и дајемо преглед потреба учитеља за перманентним развојем.

Преузми цео документ

 

ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ У СЛУЖБИ ИНСЕТ-а

Жељко М. Папић, Рада Каранац

Резиме: Школско развојно планирање је стратешки процес континуираног планирања у школама и основа за остваривање неопходних промена у свим сегментима школског живота. Даје подршку професионалном развоју наставника који се у школама остварује путем различитих организационих облика Ин – сервиса. Квалитет наставника се одређује помоћу професионалних компетенција које се у Републици Србији дефинишу кроз појам стандарда занимања наставника. Кључне речи: образовање, ИНСЕТ развојно планирање, стандард занимања наставника, стандард ученичких постигнућа, наставник, ученик.

Преузми цео документ 

 

КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ДЕЛОВАЊА

НАСТАВНИКА И ОДНОС ПРЕМА ИНОВАЦИЈАМА

Пројекат Регионалног центра за професионални развој у Чачку

Циљ пројекта - анализа стања у школама; - развој акционо-истраживачког приступа организованом институционалном професионалном развоју наставника; - повезивање наставника, сарадница и РЦЧ, промовисање активности и потенцијала РЦЧ у усмеравању и подстицању иновирања наставног процеса и професионалног развоја наставника.
Преузми цео документ

 

УЧЕШЋЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ У СОФИЈИ

Comparative Education And Teacher Training – Sofia, Bulgaria, 1 – 4. July 2008..

Регионални центар је узео активно учешће на конференцији у Софији. У оквиру пројекта презентован је рад:
TEACHERS’WORK MOTIVATION AND READINESS TO INNOVATIONS
ДРАГАНА БЈЕКИЋ, ЖЕЉКО ПАПИЋ, РУШКА ДАБИЋ, ЛИДИЈА ЗЛАТИЋ
Преузми документ

 

СЛИКАРСКА КОЛОНИЈА ЛИКОВНИХ ПЕДАГОГА

ПРВА СЛИКАРСКА КОЛОНИЈА ЛИКОВНИХ ПЕДАГОГА

ПОДСТИЦАЈ СТВАРАЛАШТВА

У настојању да настава ликовног васпитања, добије оно место какво би требало да има, на иницијативу Регионалног центра професионални развој  запослених у образовању у Чачку, крајем прошле године основано је Стручно веће наставника, или популарније, Актив наставника ликовног васпитања Моравичког округа. Будући да настава ликовног васпитања захтева креативност како наставника, тако и ученика, а коју непрестано треба подстицати, у Рошцима је 28. и 29. јуна организована, по многим оценама, веома успела ликовна колонија у чијем раду је учествовало 15 ликовних педагога из Пожеге, Чачка и Краљева.

Опширније: СЛИКАРСКА КОЛОНИЈА ЛИКОВНИХ...

online

facebook banner

Број прегледа чланака
2217047