ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, СРБИЈА

Koridori Srbije

Тermin održavanja:  30 - 31.  mart  2013.

Naziv seminara: „Koridori Srbije" - 658

Autori:  Marko V. Milošević, Milan Radovanović

Vreme: 10.00

Seminar je besplatan

Detaljnije...

online

facebook banner

Broj pregleda
1921013