ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, СРБИЈА

OBLIKOVANJE OBRAZOVNE PONUDE SREDNJIH STRUČNIH ŠKOLA

KROZ PRIMENU KONCEPTA UPRAVLJANJA ZNANJEM

Marko Selaković, StratCom
Dr Željko M. Papić, Tehnički fakultet, Čačak

Rezime: Jedan od ključnih aspekata primene koncepta upravljanja znanjem leži u kreiranju i oblikovanju ponude proizvoda. Specifičnost srednjeg stručnog obrazovanja ogleda se u činjenici da, uprkos postojanju kompeticije slične tržišnoj prilikom upisa učenika, kreiranje adekvatne obrazovne ponude predstavlja apsolutni preduslov konkurentnosti škole. Cilj rada je sagledavanje primene upravljanja znanjem u kreiranju i implementaciji novih obrazovnih profila u srednjim stručnim školama u Republici Srbiji, uz komparaciju upravljanja znanjem u razvoju obrazovne ponude škola sa upravljanjem znanjem u razvoju novih tržišno orijentisanih proizvoda u privredi. Analizirani su koncepti razvoja 7 novih-oglednih obrazovnih profila u 35 srednjih stručnih škola, kroz analizu upisa, anketiranje predmetnih nastavnika, direktora škola i predstavnika privrede. Takođe, analizirane su i promene u upisnoj politici škola i stepen povećanja njihove konkurentnosti i atraktivnosti u periodu 2005-2009. Identifikovano je da je upravljanje znanjem od krucijalnog značaja za adekvatno planiranje upisne politike i oblikovanje obrazovne ponude škola, kao i da škole koje sistemski koriste upravljanje znanjem pokazuju znatno viši nivo adaptabilnosti u odnosu na druge škole. U sklopu zaključaka rada, sagledani su mehanizmi za dalje proširenje primene upravljanja znanjem i predložena primena razvojnih rešenja iz privrede u oblikovanju obrazovne ponude srednjih stručnih škola u Republici Srbiji.
Ključne reči: UPRAVLJANJE ZNANJEM /MENADŽMENT /OBRAZOVANJE

facebook banner

Broj pregleda
1329364