ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, СРБИЈА

Savet roditelja Grada Čačka

U sredu, 14.marta 2018. god., u prostorijama Centra, održana je prezentacija za roditelje o bezbednosti dece na internetu.

Organizator je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.

Nakon održane prezentacije, roditelji su aktivno učestvovali u diskusiji na ovu temu.

Ukoliko želite da zakažete prezentaciju u vašoj školi ili ustanovi, više inaformacija možete dobiti na linku http://www.pametnoibezbedno.gov.rs/rs-lat/

Prezentacije su besplatne i organizuju se odvojeno za decu i roditelje.

Spisak roditelja možete preuzeti ovde.

Prezentaciju za roditelje možete preuzeti ovde.

Prezentaciju za decu možete preuzeti ovde.

Izveštaj sa prve sednice Opštinskog saveta roditelja

Izveštaj sa druge sednice Opštinskog saveta roditelja

Opštinski savet roditelja

Član 121.

Opštinski savet roditelja čine predstavnici saveta roditelja, svih ustanova sa područja opštine, odnosno gradske opštine (u daljem tekstu: opština). Predstavnici saveta roditelja biraju se svake školske godine.

Opštinski savet roditelja:

1) daje mišljenje, inicira akcije i predlaže mere za ostvarivanje prava deteta, unapređivanje obrazovanja, vaspitanja i bezbednosti dece, odnosno učenika u opštini;

2) učestvuje u utvrđivanju opštinskih planova i programa koji su od značaja za ostvarivanje obrazovanja, vaspitanja i bezbednosti dece;

3) prati i razmatra mogućnosti za unapređivanje jednakog pristupa, dostupnosti i mogućnosti obrazovanja i vaspitanja za decu, odnosno učenike; sprečavanja socijalne isključenosti dece odnosno učenika iz ugroženih i osetljivih grupa na teritoriji opštine;

4) pruža podršku savetu roditelja svih ustanova na teritoriji opštine u vezi sa pitanjima iz njihove nadležnosti;

5) zastupa interese dece i učenika opštine u situacijama koje su od značaja za unapređivanje njihovog obrazovanja, vaspitanja, bezbednosti i dobrobiti na teritoriji opštine;

6) sarađuje sa organizacijama koje deluju u oblasti obrazovanja i vaspitanja, zaštite zdravlja, socijalne zaštite, kulture, zaštite i unapređenja prava deteta i ljudskih prava;

7) obavlja i druge poslove u vezi sa obrazovanjem i vaspitanjem na teritoriji opštine.

Bliže uslove u vezi načina rada opštinskog saveta roditelja zajednički propisuju ministar i ministar nadležan za poslove lokalne samouprave.

online

facebook banner

Broj pregleda
2270300