ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, СРБИЈА

Još jedna realizacija seminara „Obuka za nastavu Građanskog vaspitanja“

Akreditovani seminar pod nazivom „Obuka za nastavu Građanskog vaspitanja “, pod kataloškim brojem 270, realizovan je 19. Januara 2019. godine, u Centru za stručno usavršavanje  Čačak. Akreditaciju seminara, institucionalno, je podržao Centar za stručno usavršavanje  Čačak.
Opšti cilj seminara je „ razvoj kompetencija nastavnika u planiranju, realizaciji i evaluaciji nastave Građanskog vaspitanja, korišćenjem efektivnih i efikasnih metoda i tehnika u cilju razvoja učeničkih kompetencija i podsticanja aktivizma mladih u građanskom društvu“.
Seminar su realizovale Marija Vulović i Zorica Dimitrijević. Učestvovalo je 29 nastavnika.

facebook banner

Broj pregleda
1291419