ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, СРБИЈА

Списак акредитованих програма сталног стручног усавршавања

наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2018/19, 2019/20 и 2020/21 годину које је подржао Регионални центар за професионални развој Чачак

Кат.
број

К/П

Назив
семинара

Област из каталога

Трајање/ бодови

Аутори / Реализатори

Контакт телефон

Е-маил

2

K1/П3

Школски библиотекар у савременом образовном окружењу

библиотекарство

1 дан/ 8 бодова

Професор разредне наставе Биљана Лукић , ОШ “Милица Павловић“ Чачак

Дипломирани правник Дубравка Илић , Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ Чачак

Професор технике и информатике Александар Вукајловић , Градскa библиотека „Владислав Петковић Дис“

032/320100

064/6424132

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

821

K3/ П3

Образујмо и васпитајмо децу/ученике да чувају животну средину

природне науке

1 дан/ 8 бодова

Доктор наука заштите животне средине Љиљана Ђуровић , ОШ „Момчило Настасијевић“, Горњи Милановац

Дипломирани професор разредне наставе Данијела Марковић , Регионални центар Ниш

032/320100

064/6424132

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

576

K2/П3

Студија случаја у иновативном наставном процесу

општа питања наставе

2 дана/16 бодова

Доктор економских наука Драгана Новаковић , Факултет за културу и медије

Дипл. екон.,Спец.струк.мед.сест. Емина Никочевић , Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун

Мастер професор предметне наставе Невена Живковић , Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун

032/320100

064/6424132

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

234

К1/П4

Прва помоћ – значај и основне технике пружања прве помоћи у васпитно-образовном контексту

здравствено васпитање

1 дан/ 8 бодова

Маст. проф. пред. наст. мед.науке Невена Живковић , Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун

Дипл. екон., Спец. струк. мед. сест. Емина Никочевић , Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун

032/320100

064/6424132

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

524

К2/П3

Откривање региона кроз амбијентлну наставу

општа питања наставе

1 дан/ 8 бодова

Дипломирани филолог, мастер Маријана Неговановић Обрадовић , ОШ“Сава Керковић“ Љиг

Дипломирани психолог Маја Алексић Чучак , Основна школа „Сава Керковић“ Љиг

Професор географије, дипломирани географ Драган Ђорђевић , ОШ „Сава Керковић“ Љиг

Дипломирани психолог Драгана Золотић , ОШ „Сава Керковић“ Љиг

032/320100

064/6424132

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

445

К2/П1

ИКТ као подршка саморегулисаном учењу

општа питања наставе

1 дан/ 8 бодова

Дипломиран физичар-инфор, Мастер физичар Јелена Радовановић , ОШ „Слободан Секулић“ Ужице

дипломирани физичар Владан Младеновић , Гимназија Алексинац, ОШ Иван Вушовић Ражањ

032/320100

064/6424132

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

853

К3/П4

КЊИЖЕВНИ ТЕКСТ – АЛАТ У ПРЕВЕНЦИЈИ НАСИЉА

српски језик и књижевност

1 дан/ 8 бодова

Професор разредне наставе Катарина Симовић , ОШ „Светозар Марковић“ Краљево

Професор разредне наставе Ана Милошевић , ОШ „Јово Курсула“ Краљево

032/320100

064/6424132

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

112

К4/П4

Како до успешне сарадње са родитељима

васпитни рад

1 дан/ 8 бодова

дипломирани школски педагог Гордана Поповић Божанић , Економска школа, Чачак

Дипломирани школски психолог-педагог Марија Вуловић , ОШ „Вук Караџић“ Чачак

032/320100

064/6424132

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

754

К3/П2

Израда дидактичких средстава и играчака за подстицање сензомоторног развоја деце предшколског узраста” – Примери добре праксе „Сензомоторни зид”

предшколско васпитање и образовање

1 дан/ 8 бодова

струковни васпитач Невена Милановић Царевић , ПУ „Сунце“

мастер васпитач, докторант ФПНЈ Сандра Остојић , ПУ „Сунце“

медицинска сестра васпитач Светлана Рашић , ПУ "Сунце"

медицинска сестра васпитач Снежана Остојић , ПУ „Сунце“

032/320100

064/6424132

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

270

К1/П3

Обука за наставу Грађанског васпитања

изборни и факултативни предмети

1 дан/ 8 бодова

Дипломирана социјална радница Зорица Димитријевић , Основна школа“ Стари град“ Ужице

Дипломирани школски психолог-педагог Марија Вуловић , ОШ „Вук Караџић“ Чачак

032/320100

064/6424132

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

888

К2/П3

Пројектни задаци у настави страних језика

страни језик

1 дан/ 8 бодова

Дипломирани професор енглеског језика и Катарина Ристановић Ацовић , Гимназија Таковски устанак, Горњи Милановац

дипл. проф. енглеског језика и књижевнос Љиљана Поша , Физички факултет у Београду

дипломирани филолог енглеског језика и к Валентина Гаврановић , Медицинска школа Надежда Петровић, Земун

Професор енглеског језика и књижевности- Жељко Андријанић , Уметничка школа у Краљеву - Краљево

дипл. проф. енглеског језика и књижевнос Нада Ћираковић , Гимназија Лазаревац

032/320100

064/6424132

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

71

К3/П4

Програм подршке одељењском старешини

васпитни рад

2 дана/16 бодова

Школски психолог – педагог Татјана Јаћимовић , Техничка школа, Чачак

Школски психолог – педагог Катарина Дуњић Мандић , Гимназија, Чачак

Школски педагог Гордана Поповић Божанић , Економска школа, Чачак

032/320100

064/6424132

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

403

К1/П3

Целодневна настава у школи и реализација еколошких активности

општа питања наставе

1 дан/ 8 бодова

Доктор дидактичко-методичких наука Љиљана Ђуровић , ОШ „Момчило Настасијевић“, Горњи Милановац

професор разредне наставе Јелена Недељковић , ОШ "Момчило Настасијевић",а Горњи Милановац

професор разредне наставе Драгана Никитовић , ОШ "Момчило Настасијевић" Горњи Милановац

032/320100

064/6424132

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

315

К2/П1

ИНФОРМАТИЧКА АКТУАЛИЗАЦИЈА

информатика

1 дан/ 8 бодова

Мастер књижевности Бојан Памучар , Гимназија Чачак

инг. електротехнике и рашунарства, спец. Љиљана Војиновић , Регионални центар Чачак

Професор технике и информатике Јасмина Вуковић , Гимназија Чачак

032/320100

064/6424132

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

677

К2/П3

Моја Србија – Упознавање деце са природно-географским и друштвеним одликама Србије

предшколско васпитање и образовање

2 дана/16 бодова

Васпитач у предшколским установама Сања Мирковић , ПУ „Радост“

Дипломирани географ Катарина Чутовић , ОШ „Танаско Рајић“ Чачак

Васпитач у предшколским установама Марина Илић , Агенција за едукацију НТЦ, Дипломирани психолог Слађана Васиљевић , ПУ „Радост“

032/320100

064/6424132

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

180

К2/П2

КАКО ПОБОЉШАТИ РУКОПИС

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

1 дан/ 8 бодова

Дипломирани дефектолог олигофренолог Маријана Минић , ШОСО „Иво Лола Рибар“

Професор разредне наставе Дана Ђоковић , ОШ''Милун Ивановић''

Дипл. дефектолог рехабилитатор соматопед Маја Матовић , ШОСО „Иво Лола Рибар“

Дипл. дефектолог-логопед, олигофренолог Александра Васиљевић , ШОСО „Иво Лола Рибар“

032/320100

064/6424132

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

564

К2/П3

Програм подршке наставницима и стручним сарадницима за рад у основној и средњој школи

општа питања наставе

2 дана/16 бодова

Школски психолог – педагог Татјана Јаћимовић , Техничка школа, Чачак

Школски психолог – педагог Катарина Дуњић Мандић , Гимназија, Чачак

032/320100

064/6424132

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

facebook banner

Број прегледа чланака
1115055