ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, СРБИЈА

КОНФЕРЕНЦИЈА „АКТУЕЛНОСТИ У ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3“

mreza

Мрежа регионалних центара и центара за стручно усавршавање Србије

организује:

ПЕТУ КОНФЕРЕНЦИЈУ МРЕЖЕ РЦ И ЦСУ СРБИЈЕ

За директоре и секретаре установа у образовању и све профиле наставника и васпитача

„АКТУЕЛНОСТИ У ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3“

Стручни скуп је акредитован код ЗУОВ-а, а учесници добијају сертификат на два бода

и

САЈАМ ОБРАЗОВАЊА „ВРЊАЧКА БАЊА, 2021“

Опширније: КОНФЕРЕНЦИЈА „АКТУЕЛНОСТИ У...

Обука „Рад на новом Порталу јавних набавки“ одржана у ЦСУ Чачак

Центар за стручно усавршавање Чачак, 19. фебруара  2021.године организовао је  обуку „Рад на новом Порталу јавних набавки“ корисника  за нови систем Јавних набавки. Обука се састојала  од  предавања са практичним делом, одржана је  19. 2.2021.године у  ЦСУ  Чачак. Учесници су били секретари из школа из Моравичког округа.

Радионица „Зимска еко-учионица“

Радионица под називом „Зимска еко-учионица“ реализована је 26.новембра  2020.  у ОШ „Свети Сава“ . Аутори  радионице су Срђан Глишић, професор географије и Александра Стругар, професор разредне наставе. У радионици су учествовали ученици 6. разреда,  који похађају изборни предмет Чувари природе. Главни циљ ове радионице је  подсетити ученике на основна еколошка правила. Постављен је и један практичан задатак - уредити део школског ходника (направити део зимске еко-учионице).  Пре реализације радионице, ученици су добили задатак да истраже на интернету и у другим доступним изворима (књигама, енциклопедијама, часописима,...) о позитивном и негативном утицају човека на своје непосредно окружење, као и потенцијалним начинима заштите  животне средине. Остваривањем главног циља, аутори радионице су желели да код ученика развију интересовање за актуелне проблеме заштите животне средине који су присутни у њиховој околини. Такође, циљеви ове радионице су и развијање критичког става о неодговорним поступцима појединаца, али и подстицање ученика на рамишљање шта они, као појединци,  могу да учине да побољшају своје животно окружење. Плакати су окачени у ходнику чиме је званично отворена зимска еко-учионица. Постављену изложбену поставку су обишли ученици првог разреда који похађају продужени боравак.
Следећа планирана етапа у уређењу „Зимске еко-учионице“ је набавка канти за селективно одлагање отпада, ТВ апарата  и прављење мини-еко-библиотеке.

Радионица са експериментима: „Глобално загревање – шесто глобално изумирање“

Радионица је реализована у  Центру за стручно усавршавање, 10. новембра 2020.године.

Циљ едукације је упознавање ученика са највећим еколошким глобалним проблемом данашњице. Коришћене су дијалошко-монолошке методе: и експерименти.

Наставна средства рачунар, пројектор, модел стаклене баште, термометар, хемијски мерни инструменти, остали мерни инструменти. Заступљеност корелација: географија, биологија, хемија. Циљна група су  ученици основних и средњих школа.

Предавачи: Живадинка Јовановић Милићевић - наставник биологије; Анета Петровић - наставник стручне групе предмета за образовни профил Техничар за заштиту животне средине и Горан Шипетић - наставник географије

Едукације се састоје из предавања и експеримената. Присутна је интердисциплинарност, односно сагледавање проблема са аспекта више наука – географија, биологија, хемија.

Географија. Предавање уз помоћ презентације у електронској форми и експеримент. Предавање обухвата: значај и састав атмосфере, појам и објашњење феномена  ''глобално загревање'' и ''ефекат стаклене баште''. Експериментом је показано како се загрејан ваздух са Земљине површине шири и како је заустављен тзв. стакленичким гасовима.

Хемија. Предавање уз помоћ презентације у електронској форми и експеримент. Предавањем је показано како фосилна горива, а нарочито угаљ утичу на повећање концентрације стакленичких гасова у атмосфери, а тиме и на повећање глобалног загревања. Експериментом је показано како је угљен-диоксид тежи од ваздуха, због чега се задржава у доњим слојевима атмосфере и тако спречава топао ваздух да се даље шири. Односно, на тај начин се пвећава температура на Земљи.

Биологија. Предавање уз помоћ презентације у електронској форми и експеримент. Биолошки аспект глобалног загревања је утицај овог феномена на живи свет. Приказане су врсте које су пред изумирањем или које су изумрле због промене услова животне средине. Такође је дат осврт и на климатске промене и најновије светске еколошке катастрофе. Експериментом уз помоћ модела стаклене баште, је показано како стакленички гасови задржавају земљину топлоту и на тај начин повишавају температуру на Земљи.

Целодневна настава у школи и реализација еколошких активности одржана у ЦСУ Чачак

У суботу, 7. новембра 2020. године, у ЦСУ Чачак реализаован је семинар "Целодневна настава у школи и реализација еколошких активности". Општи циљ семинара је унапређивање наставног процеса; повећање компетенција наставног кадра за организовање и рад у целодневној настави и развој еко-педагошких компетенција.
Реализатори семинара били су: Љиљана Ђуровић, доктор дидактичко-методичких наука , ОШ „Момчило Настасијевић„, Горњи Милановац; Јелена Недељковић, професор разредне наставе, ОШ "Момчило Настасијевић",а Горњи Милановац; Драгана Никитовић, професор разредне наставе, ОШ "Момчило Настасијевић" Горњи Милановац; Број учесника 18.

Трибина на тему “Значај сарадње школе са локалном самоуправом на заштити и унапређењу животне средине” одржана у ЦСУ Чачак

У оквиру пројекта „За природу заједно“  који се спроводи на територији Моравичког округа  реализује се пет активности. Једна од њих је и трибина на тему “Значај сарадње шkоле са лоkалном самоуправом на заштити и унапређењу животне средине” која је одржана у  Центру за стручно усавршавање  Чачак. Град Чачак препознаје и подржава све активности које се односе на заштиту и унапређење животне средине, што је и циљ овог пројекта. Партнери на пројекту су све предшколске установе, основне и средње школе и факултети.

Семинар за учитеље и наставнике који раде са децом са аутистичним спектром и другим сметњама

31. октобра и 1. новембра 2020. године у ЦСУ Чачак реализаован је семинар "„Учим, да учим” – програм за примену материјала, сензомоторних игара и апликација у раду са децом са аутистичним спектром и другим сметњама. Реализатори семинара су: Сандра Скенџић, дипломирани дефектолог, ОШ "Антон Скала"; Снежана Бабовић Димитријевић, дипломирани дефектолог, специјалиста опште дефектологије, ОШ "Антон Скала"; Марина Спарић, дипломирани дефектолог, ОШ "Антон Скала"; Данијела Ђукић, дипл. дефектолог, ОШ "Антон Скала". Број учесника 21.

Семинар "Оснаживање наставника и васпитача за препознавање дискриминације и упознавање са механизмима заштите од дискриминације"

31. октобра 2020. године одржан је семинар "Оснаживање наставника и васпитача за препознавање дискриминације и упознавање са механизмима заштите од дискриминације"  у ЦСУ Чачак. Семинару је присуствовало 18 наставника.

online

facebook banner

Број прегледа чланака
1589814