ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, СРБИЈА

Сарадња са родитељима – континуирано јачање међусобног поверења

У ЦСУ Чачак 1. октобра 2022. године организован је семинар Сарадња са родитељима – континуирано јачање међусобног поверења, каталошки број 174. Наставници и стручни сарадници, њих 26 из основних и средњих школа Чачка, бавили су се изазовима савременог васпитања и стратегијама како партнерски укључити родитеље у овај заједнички задатак. Ауторке програма обуке Наташа Турунташ, педагошки саветник и Марина Павловић, виши педагошки саветник истичу мотивисаност полазника да родитеље као ресурс максимално ангажују у интересу ученика.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ПРЕДУЗЕТНИШТВО – САДРЖАЈ И ПРИМЕНA У ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ

 У  ЦСУ Чачак, 24. септембра 2022. одржан је семинар са темом предузетништво. намењен наставницима. Аутори семинара су, Радован Живковић, мастер, Центар за образовно лидерство; Жељко Деспотовић, доктор електротехничких наука, Институт „Михајло Пупин“-Београд, Висока школа еле; Јасминка Чекић Марковић, Магистар, Центар за образовне политике; Жаклина Миливојевић Вуковић, Магистар наука, Правно-пословна школа Ниш; Биљана Станојевић, мастер, Основна школа, „Исидора Секулић“ Београд. Учествовало је 22 наставника.

Стручни скуп: "Спровођење васпитних и васпитно дисциплинских поступака-законодавни оквир и пракса"

У ЦСУ Чачак организован је стручни скуп са веома актуелном темом. Циљ скупа је јачање компетенција наставника и директора у домену познавања и примене законске регулативе, педагошке документације у области васпитног рада са ученицима у циљу постизања позитивне промене и јачања одговорности ученика,оспособљавање учесника/ца за примену инструмената, метода и техника у изради и реализацији планова појачаног васпитног рада, оперативног плана заштите и друштвено корисног рада.Ауторке скупа су Гордана Поповић Божанић, школски педагог и Марија Вуловић, школски психолог. Присуствовало је 48 учесника.

Праћење, вредновање и подстицањe напредовања ученика у складу са образовним стандардима и исходима учења

24. септембра 2022. одржан је семинар намењен наставницима ОШ"Свети Сава" Чачак.. Аутори семинара су, Божана Јеверичић, професор разредне наставе, ОШ ,,Душан Јерковић'' Ужице; Надежда Поповић, професор разредне наставе, ОШ ,,Душан Јерковић'' Ужице. Учествовало је 26 наставника.

Семинар за ПУ Моје детињство

У Центру за стручно усавршавање 24 и 25. септембра одржан је семинар "Од конфликта до сарадње - 7 моћи васпитача за јаку вртићку заједницу".

Семинару је присуствовало 26 учесника запослених у ПУ Моје детињсство.

„ МИСЛИ ГЛОБАЛНО - ДЕЛУЈ ЛОКАЛНО“

Ученици  ОШ“Степа Степановић“ Горња Горевница у оквиру пројекта Заштита животне средине,  обележили су дан „Очистимо свет“ акцијом чишћења учионица, ходника и дворишта и на тај начин подржали кампању која  се обележава широм света.Подсетили смо се  одговорности  према околини, да се пажљиво и са поштовањем дносимо према природи, свету и човечанству. Немамо резервну планету и планета Земља има само нас.Свако од нас може имати битну улогу у очувању околине развијањем добрих навика и културе живљења у складуса природом.Отпаду није место тамо где учимо, где се играмо и дружимо.

Састанак са ауторима oдобрених програма стручног усавршавања наставника

У ЦСУ Чачак 9. септембра 2022. одржан је састанак са ауторима одобрених програма стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025 годину. Том приликом потписани су угвори са ауторима и прецизирани договори о даљој сарадњи.

Научни клуб ЦСУ добитник признања за унапређење промоције и популаризације науке

Научни клуб  Центра за стручно усавршавање Чачак добио  је признање за унапређење промоције и популаризације науке од стране Центра за промоцију науке. 11. јула 2022. у свечаној сали Ректората Универзитета у Београду Центар за промоцију науке доделио признања за допринос промоцији науке у Србији добитницима овогодишњег Јавног позива.
Признање научном клубу ЦСУ је уручио др Марко Kрстић, в. д. директора Центара за промоцију науке. Признање је, испред Научног клуба ЦСУ, примила  диекторка ЦСу Тања Аћимовић.

У ШОСО "1. новембар" одржане еколошке радионице „Рециклажна табла“

У среду, 15.6. 2022. Еколошка секција „Зелени талас“  је организовала радионицу  како би обележила Дан планете земље.

У радионици су учествовали ученици II 1 из школе „Др Драгиша Мишовић“ са својом учитељицом Маријом Павловић и ученици ШОСО „1. Новембар“. 

Циљ радионице био је  да, на  деци разумљив начин, истакнемо  значај рециклаже.

Радионица је била интерактивна и имала је четири  дела.

У првом делу  наставник Александар Николић је причао уопштено о екологији и подстицао децу да износе своја мишљење о томе како они разумеју појам екологије.

У другом другом делу ученици су сакупљали смеће које смо разбацали по школском дворишту . Циљ је био да препознају од ког је материјала направљен отпад и да га правилно разврстају у предвиђене канте за стакло, папир и пластику.

Трећи , може се рећи и главни део, наставница Милунка Маслаћ искористила је да ученицима исприча који период разлагања је потребан за различите врсте материјала.

У другом другом делу ученици су сакупљали смеће које смо разбацали по школском дворишту . Циљ је био да препознају од ког је материјала направљен отпад и да га правилно разврстају у предвиђене канте за стакло, папир и пластику.

online

facebook banner

Број прегледа чланака
2012266