ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, СРБИЈА

Систем праћења физичког развоја и развоја моторичких способности у настави физичког васпитања

У Центру за стручно усавршавање Чачак 20. 11. 2021. одржан је семинар Систем праћења физичког развоја и развоја моторичких способности у настави физичког васпитања, намењен наставницима физичке културе. Ауторке семинара су Ивана Милановић, доктор наука, Факултет спорта и физичког васпитања, Београд и  Снежана Радисављевић Јанић, доктор наука, Факултет спорта и физичког васпитања, Београд. Учествовало је 20 наставника.

Саветовање: Програмирање, планирање и извештавање у школи

У  Центру за стручно усавршавање запослених у образовању Чачак, одржан  је стручни скуп Програмирање, планирање и извештавање у школи као вид подршке развоју установа у односу на измењени оквир квалитета рада (ревидиране стандарде прве области вредновања). Скуп је одобрен као програм стручног усавршавања – саветовање и налази се на листи Заводових одобрених програма обука (код скупа: 651). Скуп ће се реализовати у више мањих група, због поштовања епидемиолошких мера.З а почетак, одржане су групе за 15. новембар и  17. новембар 2021. године. Ауторке семинара су: Данијела Ковачевић Микић, Школска управа Чачак, просветни саветник и Сања Перовановић, професор српског језика и књижевности, педагошки саветник, Медицинска школа Чачак.

Индивидуализација наставе уз уважавање разлике у стиловима учења ученика

У Центру за стручно усавршавање Чачак 6.и 7. новембра 2021. одржан је семинар за наставнике  Медицинске школе.  Аутори семинара су Душан Ранђеловић, доктор психолошких наука, Универзитет у Приштини ; Милица Стевановић, Дипломирани педагог, Економска школа у Нишу. Учествовало је 22 наставника.

Превенција насиља - Пут ка школи без насиља

6. и 7. новембра у Гимназији и ЦСУ Чачак одржан је симпозијум "Превенција насиља - Пут ка школи без насиља".Приоритетна област на коју се стручни скуп односи је јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања. Реализатори симпозијума су професор физичке културе Милош Бјелановић , Земунска гимназијa, дипломирани економиста Дејан Недић , Друга економска школа , дипломирани социолог- мастер Јованка Станојевић Брзаковић , Земунска гимназија; магистар српског језика и књижевности Валентина Вукмировић Стефановић , Земунска гимназија; секретар школе Драган Морар , Земунска гимназија; дипломирани психолог мастер Никола Мириловић , Земунска гимназија. Учествовало је 25 наставника.

ДОКУМЕНТОВАЊЕ КАО ПОДРШКА УЧЕЊУ

У Центру за стручно усавршавање Чачак  6. новембра 2021. одржан је семинар ДОКУМЕНТОВАЊЕ КАО ПОДРШКА УЧЕЊУ, намењен васпитачима у предшколској установи. Ауторке семинара су Гордана Ђорђевић, дипл. педагог, спец. управљања прој. , ПУ „Др Сима Милошевић„ , Земун и Јелена Крсмановић , дипл. педагог, ма управљања прojeктима , ПУ „Др Сима Милошевић„ , Земун.  Учествовало је 30 васпитача.

У ЦСУ одржана седница УО ДДШС

8. септембра 2021. године у ЦСУ Чачак одржана је VIII  седница  УО ДДШС. Седници су  присуствовали представници Мреже РЦ &ЦСУ  у циљу  успостављања будуће сарадње. Присуствовало је 20 директора.

Предавање СТУДИЈА СЛУЧАЈА: СТО ГОДИНА ЧАСОПИСА ЗЕНИТ И СУДБИНА ЗЕНИТСКЕ КОЛЕКЦИЈЕ одржано у ЦСУ Чачак

У организацији Народног музеја Чачак, 26. августа 2021. одржано је предавање сарадња кустоса конзерватора  „СТУДИЈА СЛУЧАЈА: СТО ГОДИНА ЧАСОПИСА ЗЕНИТ И СУДБИНА ЗЕНИТСКЕ КОЛЕКЦИЈЕ“ . Предавач је била проф.др Ирина Суботић, историчар уметности. Предавање је било намењено запосленима у музејима.

У ЦСУ одржана семинар „Час по мери детета“

У ЦСУ Чачак 25. августа 2021. године  одржан је семинар „Час по мери детета“. Циљ семинара је јачање компетенција наставника за рад са ученицима којима је потребна додатна подршка у образовању, примену одговарајућих стилова,стратегија и метода наставе полазећи од индивидуалних карактеристика и потреба ученика; управљање одељењем. Семинару је присуствовало 24 наставника.

Семинар „Мој час – учење за трећи миленијум“ одржан у ЦСУ Чачак

23. августа  2021. у Центру за стручно усавршавање Чачак одржан је семинар за наставнике из ОШ "Свети Ђакон Авакум" Трнава и ОШ "Марко Ђ. Катанић" Бресница, а 26. августа за групу из ОШ "Степа Степановић"  Горња Горевница. Семинар су водиле ауторке Наташа Турунташ, професор српског језика и књижевности, ОШ „Танаско Рајић„ и  Марина Павловић, дипломирани психолог, ОШ „Танаско Рајић„.

online

facebook banner

Број прегледа чланака
1808529