ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, СРБИЈА

Стручно саветовање „Подстицајна улога оцењивања“ одржано у ЦСУ Чачак

У Центру за стручно усавршавање  Чачак, 3. јуна 2021.одржано је саветовање на тему „Подстицајна улога оцењивања“. На тему „Врсте и технике оцењивања – Правилна примена подзаконске регулативе“ говорила је Данијела Ковачевић Микић, просветни саветник, МПНТР Школска управа Чачак. Осврт на психохолшки аспект, кроз тему „Оцењивање као фактор мотивације за учење“ излагала је Марина Павловић, виши педагошки саветник, ОШ „Танаско Рајић“ Чачак. Саветовању је присуствовало 40 директора, стручних сарадника и наставника.

Семинар „Од самовредновања до екстерног вредновања“ одржан у ЦСУ Чачак

 

29. маја 2021. у ЦСУ Чачак одржан семинар „Од самовредновања до екстерног вредновања“. Иљ семинара је развијање културе квалитета. Разумевање повезаности екстерног вредновања са самовредновањем школе/установе/дома и самовредновањем наставника/васпитача. Јачање компетенција наставника/васпитача за примену метода и техника самовредновања. Аутори семинара су Јелена Стаматовић, доктор педагошких наука, Учитељски факултет у Ужицу и Александра Милошевић, магистар педагошких наука, Висока школа за васпитаче струковних студија. Семинару је присуствовало 23 наставника.

Семинар „Пројекти у предшколској установи“ одржан у ЦСУ Чачак

У ЦСУ Чачак 22. и 23. маја 2021. одржан је семинар „Пројекти у предшколској установи“ за васпитаче и стручне сараднике из ПУ „Радост“. Циљ семинара је оспособљавање и унапређивање вештина учесника семинара за: развијање пројеката на нивоу васпитне групе; развијање и презентовање пројеката на нивоу тимова и радних група; активно укључивање у процес развојног планирања као подршке квалитету. Број учесника 23.

Семинар за ПУ „Моје детињство“

16. маја 2021. у ЦСУ Чачак одржан је семинар „Социјално неприхваћено дете – начини идентификације, узроци, последице“ за запослене у ПУ „Моје детињство“. Основни циљеви су усмерени на упознавање са проблемима (не)прихваћености од стране вршњака деце са сметњама у развоју и деце из група у ризику, као и последица које социјална искљученост са собом носи за неприхваћено дете и групу којој припада. Присуствовало је 30 васпитача из предшколске установе.

Семинар "Обука за наставу Грађанског васпитања" одржан у ЦСУ Чачак

У ЦСУ Чачак, одржан семинар "Обука за наставу Грађанског васпитања", 15. маја 2021. Општи циљ семинара је развој компетенција наставника у планирању, реализацији и евалуацији наставе Грађанског васпитања, коришћењем ефективних и ефикасних метода и техника у циљу развоја ученичких компетенција и подстицања активизма младих у грађанском друштву. Семинару је присустовало 15 наставника.

Конференција „Актуелности у образовном систему Републике Србије 3“ одржана је у Врњачкој Бањи

Пета по реду, дводневна конференција за директоре предшколских установа и школа, коју организује  Мрежа РЦ и ЦСУ Србије одржана је у Врњачкој Бањи, у хотелу Zepter.

Конференција носи назив „Актуелности у образовном систему Републике Србије 3“, јер се говори о новинама у нашем образовном систему, које су актуелне током једне школске године.

Пракса је показала да се до најбољих закључака и решења долази када се снаге удруже, када сви допринесу својим идејама, знањем и радом.

Ове године учешће на конференцији је узело 160 директора међу којима је велики број био из Моравичког округа.

Поносни смо што у време пандемије, када услови ограничавају овакав вид рада и учења, можемо рећи да је уз праћење свих мера предострожности организација пете конференције Мреже РЦ и ЦСУ Србије успешна.

Програм "Искористи час" за ОШ"Ратко Митровић"

У ЦСУ Чачак, одржан семинар "Искористи час", 24. априла 2021. Семинар су похађали наставници ОШ"Ратко Митровић". Општи циљ семинара је оспособљавање наставника за коришћење часа,као функционалне јединице наставе,подизање квалитета реализације часа,у складу са стандардима наставе и учења. Подизање нивоа знања наставника о методама и поступцима за развијање мотивације ученика за учење.Учествовало је 26 наставника.

Семинар „Аугментативна и алтернативна комуникација – израда средстава и примена у пракси“ одржан у ЦСУ Чачак

17. априла 2021. у ЦСУ Чачак реализаован је семинар "Аугментативна и алтернативна комуникација – израда средстава и примена у пракси". Општи циљ семинара је имплементација техника аугментативне и алтернативне комуникације у раду са децом/ученицима са отежаном и неразвијеном вербалном комуникацијом.
Реализатори семинара били су: Светлана Теодоровић, дипломирани дефектолог-сурдоаудиолог, ШОСО „Милан Петровић” са домом ученика, Нови Сад; Милица Марић, дипломирани дефектолог-олигофренолог, ШОСО „Милан Петровић” са домом ученика, Нови Сад. Семинар су похађали наставници и стручни сарадници из ШОСО „1.новембар“ Чачак.
Било је 14 учесника.

Одржан семинар „Прва помоћ – значај и основне технике пружања прве помоћи у васпитно-образовном контексту“

20. марта 2021. одржан је семинар „Прва помоћ – значај и основне технике пружања прве помоћи у васпитно-образовном контексту“. Општи циљ семинара је упознавање наставника, васпитача и стручних сарадника са значајем познавања и примене основних техника пружања прве помоћи у васпитно-образовном контексту при збрињавању одређених повреда и стања. Семинару је одржан онлајн и присуствовало је 18 наставника.

online

facebook banner

Број прегледа чланака
1646446