ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, СРБИЈА

Осми маскембал у оквиру Недеље аутизма

2.април је Светски дан особа са аутизмом. СОШО "1.новембар" обележава седмицу посвећену деци са аутизмом у виду предавања и трибина. И ове године као завршница недеље организован је 8. маскембал у Kултурном центру Чачак. Директорка ЦСУ Чачак била је члан жирија који је прогласио најмаштовитије маске.

Асертивна комуникација у образовној пракси

У ЦСУ Чачак 25. марта 2023. одржан је  семинар Асертивна комуникација у образовној пракси.  Циљ семинара је развијање компетенција запослених у образовању за асертивну комуникацију и унапређивање интерперсоналних односа са децом/ученицима, родитељима, колегама, представницима локалне заједнице..Присуствовалi su васпитачи у Дому ученика и наставници школа.

"И родитељи су важни"

Семинар за васпитаче "И родитељи су важни" одржан је 25. марта 2023. у ЦСУ Чачак.. Циљ семинара је развијање компетенција В-О кадра за комуникацију,сарадњу и заједништво са породицом;и креирање прилика за различите начине повезивања и учешћа породице у развијању културе заједнице учења у предшколској установи и локалној заједници.Аутор семинара је Љубица Поповић, мастер педагог, Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови Сад.Семинару су присуствовали запослени у предшколским установама.

Семинар за библиотекаре одржан у Београду

IMG c475b726a11ecf48d5c2e9460c869088 V

У  организацији ЦСУ Чачак, 18. марта  2023. одржан је  семинар  „Компетенције школског библиотекара“ у ОШ"НХ Синиша Николајевић" у Београду.Семинар су водиле  ауторке  Биљана Лукић, професор разредне наставе ОШ “Милица Павловић“ Чачак и  Дубравка Илић, дипломирани правник, Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ Чачак. Циљ семинара је савладавање правилног библиотечког пословања. Интегрисање програма рада библиотеке у образовно васопитни рад. Упознавање компетенција за стицање звања. Примена дигиталних алата у реализацији активности са ученицима и наставницима.Семинар је подржао ЦСУ Чачак, а налази се под каталошким бројем  3.

Семинар одржан у ЦСУ Лесковац

У  организацији ЦСУ Чачак, 18. марта  2023. одржан је  семинар  „Водич за васпитне изазове у школи “ у Центру за стручно усавршавање  Лесковац.  Семинар су водиле  ауторке  Марија Вуловић, дипломирани школски психолог-педагог и Гордана Поповић-Божанић, школски педагог. Циљ семинара је оснаживање учесника/ца за планирање, реализовање и евалуацију васпитног рада са ученицима кроз употребу конструктивних поступака, протективних механизама, метода и техника,ресторативне дисциплине, a у циљу постизања позитивне промене и одговорности.  На овом семинару наставници су оснажени за планирање, реализовање и евалуацију васпитног рада са ученицима кроз употребу конструктивних поступака, протективних механизама, метода и техника, ресторативне дисциплине, a у циљу постизања позитивне промене и одговорности.Семинар је подржао ЦСУ Чачак, а налази се под каталошким бројем  31.

Реализација семинара „Увезивање и функционалност наставничке документације“

Програм стручног усавршавања заснован на примени законских оквира у пракси, „Увезивање и функционалност наставничке документације“, одржава се данас, 18.3.2023. у ЦСУ Чачак. Семинар воде ауторке семинара Данијела Ковачевић Микић, просветни саветник и Сања Перовановић, педагошки саветник. Присуствује 25 наставника.

Мотивациони поступци у настави

Центар за стручно усавршавање прати актуелности у образовању, сарађује са Школском управом и даје подршку наставницима  и спољним сарадницима.  Наставник користи разноврсне поступке за мотивисање ученика уважавајући њихове различитости и претходна постигнућа саветовање о мотивационим поступцима.Ссаветодавна активност саветника - спољног сарадника Биљане Ускоковић Брковић  одобрена је као стручни скуп / трибина „Мотивациони поступци у настави“. Организатор трибине је Центар за стручно усавршавање у Чачку. Трибина је  одржана 17. марта 2023.у ЦСУ Чачак, а колико је актуелна говори број од 58  учесника.

Неговање вредности у међуљудским односима

Семинар за васпитаче "Неговање вредности у међуљудским односима" одржан је 18. марта 2023. у ЦСУ Чачак.. Семинар су водиле Љубица Поповић, мастер педагог, Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови Сад; и Светлана Бошњак, Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови Сад. Семинару су присуствовали запослени у ПУ "Радост"..

Јавни наступ и комуникацијске вештине

У ЦСУ Чачак  18. марта 2023. одржана је  обука "Јавни наступ и комуникацијске вештине",  Обуку је водила Татјана Слијепчевић, тренер за јавни наступ, British Council . Присуствовали су наставници из школа са територије Чачка.

„Добра пракса – ИФКЈ у Републици Србији“.

У организацији ЦСУ Чачак, а у сарадњи са Градском управом, 14. 3. 2023. одржава се једнодневни семинар „Добра пракса – ИФКЈ у Републици Србији“. Семинар је намењен свим корисницима јавних средстава у Републици Србији. Семинар је у изведби консултанске компаније SEVOI FINANCIAL CONSULTING, а предавачи су Налведина Рукавина ing. и  Немања Радовић, мастер економиста. Присуствују запослени из установама Моравичког округа.

online

facebook banner

Број прегледа чланака
2106630