ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, СРБИЈА

Прва помоћ – значај и основне технике пружања прве помоћи у васпитно-образовном контексту одржан у ЦСУ Чачак

16. марта  2019. године, одржан је семинар  Прва помоћ – значај и основне технике пружања прве помоћи у васпитно-образовном контексту. Семинар се налази под редним бројем 234  у Каталогу програма, а ауторке су Невена Живковић , маст. проф. пред. наст. мед.науке, Медицинска школа „Надежда Петровић„, Земун; Емина Никочевић, дипл. екон., спец. струк. мед. сест. , Медицинска школа „Надежда Петровић„, Земун. Семинару је присуствоало 12 наставника.

МЕТОДОЛОГИЈА РАДА СА ОСОБАМА СА ДЕМЕНЦИЈОМ

15 и 16. марта   2019. године одржан је програм обуке  МЕТОДОЛОГИЈА РАДА СА ОСОБАМА СА ДЕМЕНЦИЈОМ у Центру за стручно усавршавање  Чачак. Програм обуке је намењен запосленом особљу у установама за смештај одраслих и старијих корисника, професионалцима у центрима за социјални рад и особљу у дневним боравцима, клубовима за старије и другим врстама социјалних услуга у заједници које су намењене одраслим и старијим особама које имају синдром деменције.
 Аутори и реализатори  семинара: Проф.др. Драган Павловић и Ружица Јелисавац, саветник за социјалну заштиту. Било је 14 учесника.

Семинар „Подстицање дечјег развоја применом и обликовањем природних материјала“ одржан у ЦСУ

Акредитовани семинар под називом Подстицање дечјег развоја применом и обликовањем природних материјала, под каталошким бројем 682, реализован је 10. марта 2019. године, у Центру за стручно усавршавање  Чачак. Циљеви семинара су: стицање знања и вештина за подстицање целокупног дечјег развоја применом специфичних, традиционалних техника рада са природним материјалима (вуна, љуска од кукуруза,...) кроз индивидуализацију рада на различитим нивоима. Семинар су реализовали  Дијана Копуновић Торма, магистар психолошких наука, ПУ "Наша радост", Суботица и Ференц Торма.  Учествовало је 27 наставника.

Пројектни задаци у настави страних језика, одржан у ЦСУ у Чачку

9. марта  2018. године, одржан је семинар  Пројектни задаци у настави страних језика у Центру за стручно усавршавање.  Семинар се налази под редним бројем 888  у Каталогу програма, а ауторкa je дипломирани професор енглеског језика и Катарина Ристановић Ацовић , Гимназија Таковски устанак, Горњи Милановац . Семинару је присуствоало 19 наставника.

Акредитована обука „Традиционалне игре и играчке у 21. Веку“ одржана у ЦСУ

Акредитовани семинар под називом „Традиционалне игре и играчке у 21. Веку “, под каталошким бројем 688, реализован је 9. марта 2019. године, у Центру за стручно усавршавање  Чачак. Семинар је намењен запосленим у предшколским установама. Семинар су реализовали  Дијана Копуновић Торма, магистар психолошких наука, ПУ "Наша радост", Суботица и Ференц Торма.  Учествовало је 25 наставника.

Семинар за наставнике Прехрамбено угоститељске школе Чачак

9. марта  2019. године, одржан је семинар  Прва помоћ – значај и основне технике пружања прве помоћи у васпитно-образовном контексту, за наставнике Прехрамбено угоститељске школе у Чачку.  Семинар се налази под редним бројем 234  у Каталогу програма, а ауторке су Невена Живковић , маст. проф. пред. наст. мед.науке, Медицинска школа „Надежда Петровић„, Земун; Емина Никочевић, дипл. екон., спец. струк. мед. сест. , Медицинска школа „Надежда Петровић„, Земун. Семинару је присуствоало 30 наставника.

У прoстoриjaмa Mejкeрс спejс-a одржан сaстaнaк Mрeжe РЦ/ЦСУ Србиje и Цeнтрa зa прoмoциjу нaукe

У прoстoриjaмa Mejкeрс спejс-a Нaучнoг клубa Бeoгрaд  7. марта . 2019. гoдинe oдржaн je сaстaнaк Mрeжe РЦ/ЦСУ Србиje и Цeнтрa зa прoмoциjу нaукe. Mejкeрс спejс кao рaдни прoстoр oтвoрeн зa читaву зajeдницу, у кoм сe учи, истрaжуje, кoнструишe, кoристe сe aлaти и дeли знaњe из нaучнo-тeхнoлoшких oблaсти, aли и умeтничких прojeкaтa у вeзи сa нaукoм, пoкaзao сe идeлaним зa дoгoвaрaњe будућих aктивнoсти.

Опширније: У прoстoриjaмa Mejкeрс спejс-a...

Трибина "Заштита деце и младих на Интернету" одржана у ЦСУ

5. марта  2019.  У Центру за стручно усавршавање Чачак одржана је трибина "Заштита деце и младих на Интернету". . Реализатор Катарина Јонев, оснивач и директор пројекта ‘’Cyber Atis’’ специјализованог за едукацију и предавања на тему заштите деце на Интернету.  Трибина је привукла велику пажњу и интересовање. Било је 30 присутних наставника .

Истог дана у ОШ"Вук Караџић" у Чачку одржана је трибина која је намењена ученицима ове школе.
6 марта 2019. године у ОШ "Милица Павловић" у Чачку одржана је трибина "Заштита деце и младих на интернету" за ученике ове школе. Присуствовало је око 60 деце и наставника.
Истога дана у 18.30 у Центру за стручно усавршавање одржана је трибина за ученике средњих школа и представнике Ученичких парламената. Било је присутно 60 ученика.

Семинар за наставнике Грађанског васпитања

У Центру за стручно усавршавање у  Чачку, 3. марта 2019. године,  одржан је  семинар  „Обука за наставу Грађанског васпитања “,под каталошким бројем 270.
Општи циљ семинара је „ развој компетенција наставника у планирању, реализацији и евалуацији наставе Грађанског васпитања, коришћењем ефективних и ефикасних метода и техника у циљу развоја ученичких компетенција и подстицања активизма младих у грађанском друштву“.
Семинар су реализовале Марија Вуловић и Зорица Димитријевић. Учествовало је 30 наставника.

Презентација Јавних позива и конкурса Националне службе за запошљавање за 2019. годину

У Центру за стручно усавршавање у Чачку, 28. 2. 2019. године одржана је презентација Јавних позива и конкурса Националне службе за запошљавање за 2019. годину. Партнери Националне службе за запошљавање су Град Чачак и Регионална привредна комора Рашког и Моравичког округа. Било је присутно  100 учесника.

facebook banner

Број прегледа чланака
1381002