ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, СРБИЈА

Семинар за наставнике енглеског језика

The English Book и ЦСУ,  организовали су бесплатан  семинар намењен наставницима енглеског језика који је одржан 28. фебруара 2019. године  у Центру за стручно усавршавање у Чачку.
Семинар под називом  Standing Out to be Outstanding – Working with large and mixed ability groups  одржао је Tim Bowen, један од најбољих предавача данашњице. Tim Bowen је дугогодишњи преводилац, писац, професор и предавач, аутор бројних уџбеника  и припручника за учење енглеског језика који се пуних 20 година бави едукацијом наставника широм света.
Учесници семинара добили су  потврду о учешћу на семинару од стране ЦСУ у Чачку. Било је 32 учесника.

Обука Интервенције ЦСР у затити деце од злостављања и занемаривања одржана у ЦСУ

У Центру за стручно усавршавање у Чачку, одржана је тродневна обука  у периоду од 26 - 28. фебруара 2019. године, под називом Интервенције ЦСР у затити деце од злостављања и занемаривања . Организатор обуке је Комора социјалне заштите. Било је 30 учесника.

У Центру за стручно усавршавање одржан округли сто у оквиру јавне расправе о Нацрту стратегије развоја система јавног информисања у Републици Србији

25. фебруара 2019. године у Центру за стручно усавршавање одржан округли сто у оквиру јавне расправе о Нацрту стратегије развоја система јавног информисања у Републици Србији. Јавну расправу спроводи Кабинет председника Владе у периоду од 31. јануара до 1. марта 2019. Присуствовало је око 100 представника медија.

Одржана трибина"Има ли живота у свемиру" у ЦСУ

18. фебруарa  2019. у Центру за стручно усавршавање Чачак одржана је трибина "Има ли живота у свемиру". Реализатор трибине  Никола Божић, програмски директор Истраживачке станице Петница. Трибина је привукла велику пажњу и интересовање. Било је 50 присутних наставника и деце.

Завршни сусрети и додела сертификата ОКЦ Бор

У Центру за стручно усавршавање Чачак, 12. фебруара 2019. године,  ОKЦ  Бор је организовао завршне сусрете. .За семинаре које су похађали у октобру, новембру у децембру,   учесници су добили сертификате за све семинаре које су похађали у претходном периоду. Било је око 50 присутних наставника.

Семинар за ОШ "Арсеније Лома" Рудник

11. фебруара 2019. године, у ОШ "Арсеније Лома" на Руднику, одржан је семинар КЊИЖЕВНИ ТЕКСТ – АЛАТ У ПРЕВЕНЦИЈИ НАСИЉА. Семинару је одржан у организацији Центра за стручно усавршавање Чачак. Семинару је присуствовало 30 наставника.

Професори чачанске Гимназије радно проводе распуст

У организацији Регионалног центра Чачак, 6. 2. 2019. одржан је семинар Програм подршке наставницима и стручним сарадницима за рад у основној и средњој школи (каталошки број 564) за запослене Гимназије у Чачку. Веома активни, вредни и креативни наставници и стручни сарадник Гимназије су веома вешто примењивали знања и вештине функционалне интеракције и комуникације, Блумову таксономију, осмишљавали разноврсне облике рада и активности у настави, формулисали исходе учења и процењивали свој рад примењујући рефлексију. Ауторке програма су Татјана Јаћимовић школски психолог – педагошки саветник Техничке школе и Катарина Дуњић Мандић школски психолог – виши педагошки саветник Гимназије у Чачку.Семинару је присуствовало 19 учесника.

 

Програм подршке одељењском старешини за наставнике Техничке школе

У Центру за стручно усавршавање, 4 и 5. фебруара  2019. године, одржан је семинар  Програм подршке одељењском старешини, за наставнике Техничке школе Чачак. Семинар се налази под редним бројем 71  у Каталогу програма, ауторке су  школски психолог – педагог Татјана Јаћимовић, Техничка школа, Чачак, школски психолог – педагог Катарина Дуњић Мандић, Гимназија, Чачак и школски педагог Гордана Поповић Божанић, Економска школа, Чачак. Семинару је присуствоало 30 наставника.

Превенција дискриминације и насиља у образовном систему (Од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља) одржан у ЦСУ Чачак

4. фебруара  2019. године одржан је семинар Превенција дискриминације и насиља у образовном систему (Од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља) у Центру за стручно усавршавање у Чачку. Аутори семинара су Јелена Жунић-Цицварић, магистар методичко-дидактичкчих наука, Ужички центар за права детета; Радован Цицварић, мастер права детета, Ужички центар за права детета. Семинару је организован за наставнике из Гимназије у Чачку. Присуствовало је 30 наставника

Обуке наставника информатике за програмски језик Python

У оквиру заједничког пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Завода за унапређивање образовања и васпитања у Центру за стручно усавршавање Чачак, 12 и 13. јануара 2019. године  и 4 и 5. фебруара 2019. одржане су обуке за наставнике информатике 6. и 7. разреда основне школе за програмски језик Python.

facebook banner

Број прегледа чланака
1380572