ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, СРБИЈА

Семинар „Разуми ме, подржи ме – упознај мој темперамент” за ПУ„Радост“

У ЦСУ Чачак  24. и 25. октобра 2020.  одржан је семинар „Разуми ме, подржи ме – упознај мој темперамент”. Општи циљ семинара је разумети и подржати јединственост личности детета и одраслог, из аспекта темперамента, у васпитно-образовном контексту. Аутори семинара су Марина Копривица, дипл. дефектолог логопед, ПУ „Радосно детињство„ Нови Сад и Жана Ердељан, дипл.психолог, ПУ ''Радосно детињство''. . Семинару је присуствовало 30  васпитача из ПУ „Радост“.

Стручно усавршавање у Моравичком округу

Улога ЦСУ Чачак је да спроводи стручно усавршавање на нивоу округа. У складу са тим у ЦСУ Чачак, 17. 10. 2020. године одржан је семинар "Како до успешне сарадње са родитељима" за наставнике школа "Милинко Кушић" Ивањица, "Мајор Илић" Кушићи и "Мићо Матовић" Катићи. Кроз теме семинара водиле су их ауторке семинара Гордана Поповић Божанић и Марија Вуловић.

Семинар „Учим, да учим” – програм за примену материјала, сензомоторних игара и апликација у раду са децом са аутистичним спектром и другим сметњама у ЦСУ Чачак

У суботу, 10. октобра 2020. године, у ЦСУ Чачак реализаован је семинар "„Учим, да учим” – програм за примену материјала, сензомоторних игара и апликација у раду са децом са аутистичним спектром и другим сметњама. Општи циљ семинара је  унапређење образовног рада у школи,промовисање другачијег приступа наставном процесу који је заснован на флексибилности, различитим материјалима и садржајима који је прилагодљив сваком ученику у циљу боље мотивације и развоја интересовања за учење.
Реализатори семинара били су: Сандра Скенџић, дипломирани дефектолог, ОШ Антон Скала; Снежана Бабовић Димитријевић, дипломирани дефектолог, специјалиста опште дефектологије, ОШ Антон Скала; Марина Спарић, дипломирани дефектолог, ОШ Антон Скала; Данијела Ђукић, дипл. дефектолог, ОШ Антон Скала. Број учесника 30.

Семинар за наставнике музичке школе „Др Војислав Вучковић“ Чачак

Семинар "Савремене методе учења музике у различитим развојним фазама детета" одржан је 3. и 4. октобра 2020. године у ЦСУ Чачак. Циљеви семинара су подизање компетенција запослених за подстицање развоја дечјих музичких способности, оспособљавање за примену савремених метода учења музике које доводе до постизања одличних резултата како у музичком тако и у општем образовању.  побољшање квалитета часа како током наставе у учионици, тако и током наставе на даљину. Учествовало 25 наставника из Музичке школе Чачак.

Семинар за ПУ „Радост“

У ЦСУ Чачак  27. септембра   2020.  одржан је семинар „Музички албум одрастања и сазнавања”. Општи циљ семинара је проширивање искуства полазника о значају слушања музике као и могућностима и начинима примене конкретног музичког материјала-композиција снимљених на компакт-диск, у оквиру пројекта ,,Музика с љубављу„.  Аутори  семинара су Мирјана Растовић, мастер теоретичар уметности , Радио телевизија Војводине Редакција музичког прог; Власта Орчић, дипломирани музичар-професор солфеђа, ОМШ„Јосип Славенски„ ; АЛЕКСАНДАР ЂУРИЋ, Академски музичар - флаутиста, ОМШ Јосип Славенски Нови Сад. Семинару је присуствовало 30  васпитача из ПУ „Радост“.

Стручно усавршавање за Економску школу Чачак

Семинар "Мој час- учење за трећи миленијум" одржан је 19. септембра 2020. године у ЦСУ Чачак. Теме су  побољшање квалитета часа како током наставе у учионици, тако и током наставе на даљину. Учествовало 28 наставника из Економске школе Чачак.

Стручни програм „Камен кроз призму културног наслеђа“

Стручни програм „Камен кроз призму културног наслеђа“ одржан 25. августа 2020. у ЦСУ Чачак у организацији Народног музеја у Чачку.

Прво предавање на тему „Записи у камену: препознати кроз петролошка испитивања, примењена у проучавању културног наслеђа, одржала је др Кристина Шарић, петролог, Рударско геолошког факултета у Београду.

Предавањем „Камени  корени цивилизације“ обухваћен је приказ употребе камена као сировине за израду разних предмета техником окресивања и глачања од доњег палеолита до металног доба. Предавач је др Јосиф Шарић, археолог.

online

facebook banner

Број прегледа чланака
1678491