ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, СРБИЈА

Семинар КАКО ПОБОЉШАТИ РУКОПИС за ОШ „Арсеније Лома“ Рудник

Акредитован семинар КАКО ПОБОЉШАТИ РУКОПИС, каталошки број 180, одржан је 19. априла у ОШ „Арсеније Лома“ на Руднику.Аутори и реализатори семинара су Маријана Минић, дипломирани дефектолог олигофренолог, ШОСО „Иво Лола Рибар„ и  Дана Ђоковић, професор разредне наставе, ОШ''Милун Ивановић''..  Семинару је присуствовало 30 наставника.

Семинар за наставнике Музичке школе у Чачку

Акредитован семинар Фактори који доприносе развоју даровитости и постизању високих резултата код ученика у музичкој школи, каталошки број 978, одржан је 19. Априла у ЦСУ у Чачку.Семинар је био намењен наставницима музичке школе „Др Војислав Вучковић“ у Чачку. Аутори и реализатори семинара су Нина Николов  и Александар Ђурић.  Семинару је присуствовало 27 наставника.

У Центру за стручно усавршавање одржана трибина под називом „Добро руковођење- квалитетна школа“

У Центру за стручно усавршавање Чачак, 16. априла 2019. године одржана је трибина под називом „Добро руковођење- квалитетна школа“. Циљ трибине  био је унапређивање компетенција менаџмент тима за што квалитетније руковођење школом. Трибину је водила директорка ЦСУ Горица Станојевић.
Присутне испред Града Чачка поздравила је заменица градоначелника Чачка Милица Дачић. Испред Школске управе Чачак, присутнима се обратила  Слађана Парезановић, руководилац.
На тему
„Улога директора у планирању уписа и мрежи школа“ говорио је Др Александар Пајић, посебни саветник у Министарству просвете науке и технолошког развоја Републике Србије, надлежан за средње образовање и образовање одраслих.

„Директори установа образовања и васпитања – стручно усавршавање“ је тема са којом је присутне упознала Оливера Тодоровић, помоћник  директора Завода  за унапређивање образовања и васпитања Републике Србије.

Следећу тему  „У сусрет државној матури“ излагала је Драгана Станојевић, руководилац Центра за испите Завода  за вредновање квалитеа образовања и васпитања Републике Србије.

Мр Драган Паавловић, директор  ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“ Крагујевац кроз лични пример говорио је на тему  „Како се спремити за лиценцу за директоре, искуство лиценцираних директора“.

Трибина ,, Добро руковођење –квалитетна школа",  одобрена је и акредитована од Завода за унапређење образовања и вапитања. Присуствовало је 30 директора.

Вођење Е-документације у предшколским установама

У Центру за стручно усавршавање  Чачак,  13. априла   2019. године одржан је семинар  Вођење Е-документације у предшколским установама . Циљеви семинара: унапређење квалитета рада васпитно-образовног већа и руководиоца предшколских установа кроз могућност стицања комуникацијских вештина и вођења комплетне документације кроз ИТ систем умрежавања, унапређење вођења педагошке документације на нивоу установе  Присуствовало је 12  учесника из предшколских установа.

Акредитовани семинар Електронски портфолио наставника и ученика одржан у ЦСУ Чачак

У Центру за стручно усавршавање  Чачак,  13. априла   2019. године одржан је семинар  Електронски портфолио наставника и ученика. Семинар је због велике заинтересованости организован за наставнике средњих школа. Присуствовало је 19  учесника.

Научно-стручни скуп са међународним учешћем под називом Информационе технологије, образовање и предузетништво ИТОП19 одржан у ЦСУ Чачак

ale7У Центру за стручно усавршавање, 6. априла 2019. у организација Факултета техничких наука одржаван  је научно-стручни скуп са међународним учешћем под називом Информационе технологије, образовање и предузетништво ИТОП19.На конференцији је учествовало више од 50 аутора и коаутора из образовних и других установа које се баве овом проблематиком као и наставници који су учествовали у дводневном раду скупа у оквиру стручног усавршавања.ale6

Семинар Осавремењавање знања о геодиверзитету кроз наставу географије за географе

Акредитовани семинар под називом  Осавремењавање знања о геодиверзитету кроз наставу географије, , каталошки број 795, реализован је 6. априла 2019. године у Центру за стручно усавршавање у Чачку. Аутор семинара је  Марко Милошевић, Магистар географије, Географски институт „Јован Цвијић” САНУ. Семинару је присуствовао 19 наставника географије.

Семинар за запослене у предшколским установама у ЦСУ Чачак

Акредитовани семинар под називом  Рани моторички развој као детерминанта интелектуалног развоја и припреме деце за полазак у школу, , каталошки број 752, реализован је 6. априла 2019. године у Центру за стручно усавршавање у Чачку. Ауторка семинара је  Даница Џиновић-Којић, доктор педагошких наука, Учитељски факултет у Београду. Семинару је присуствовао 29 васпитача из предшколских установа .

Семинар за школске библиотекаре

Акредитовани семинар под називом  Школски библиотекар у савременом образовном окружењу, каталошки број 2, реализован је 6. aприла 2019. gодине у Центру за стручно усавршавање у Чачку. Аутори и реализатори семинара су Биљана Лукић, професор разредне наставе, ОШ „Милица Павловић„ Чачак; Дубравка Илић, дипломирани правник, Градска библиотека „Владислав Петковић Дис„ Чачак; Александар Вукајловић, професор технике и информатике, Градскa библиотека „Владислав Петковић Дис“. Семинару је присуствовао 21 школски библиотекар.

Програм подршке наставницима и стручним сарадницима за школу "Арсеније Лома" Рудник

У основној школи "Арсеније Лома", Рудник, 6. априла 2019. одржан је семинар Програм подршке наставницима и стручним сарадницима. Водитељке семинара:Татјана Јаћимовић, психолог - педагошки саветник Техничке школе у Чачку и Катарина Дуњић Мандић, психолог - виши педагошки саветник Гимназије у Чачку. Учествовало је 27 наставника.

facebook banner

Број прегледа чланака
1157460