ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, СРБИЈА

Трибина „Пројектна настава – изазови и решења” у ЦСУ Чачак

У Центру за стручно усавршавање у Чачку 23. 12. 2019. Године,  одржана је трибина на тему:  „ПРОЈЕКТНA НАСТАВА – ИЗАЗОВИ И РЕШЕЊА”. Теме трибине су биле: „Пројектна настава – изазови и решења”, Слађана Парезановић, професор српског језика и књижевности, ШУ Чачак;   „Од тематског дана до пројектне наставе”, Маријана Неговановић Обрадовић, професор српског језика и књижевности, наставник у  ОШ „Сава Керковић” Љиг; „Пројектна настава – примери добре праксе”, др Оливера Крупеж, професор књижевности и српског језика, наставник у ОШ „Милица Павловић” у Чачку. Присуствовало је 40 наставника.

Семинар "Оснаживање наставника и васпитача за препознавање дискриминације и упознавање са механизмима заштите од дискриминације" одржан у ЦСУ Чачак

23. децембра 2019. године одржан је семинар: "Оснаживање наставника и васпитача за препознавање дискриминације и упознавање са механизмима заштите од дискриминације"  у ЦСУ Чачак. Семинару је присуствовало 27 наставника.

Семинар "Програм подршке наставницима и стручним сарадницима за рад у основној и средњој школи" одржан у Техничкој школи у Чачку

22. децембра 2019. године  у Техничкој школи у Чачку, одржан је семинар "Програм подршке наставницима и стручним сарадницима за рад у основној и средњој школи" (каталошки број: 564). На семинару је учествовало 30 наставника. Ауторке и водитељке семинара Татјана Јаћимовић, психолог-педагошки саветник и Катарина Дуњић Мандић, психолог-виши педагошки саветник. 

Стручно усавршавање за наставнике Гимназије

21. децембра 2019. године  у Гимназији, одржан је семинар "Програм подршке одељенском старешини“.. Ауторке и водитељке семинара Татјана Јаћимовић, психолог-педагошки саветник и Катарина Дуњић Мандић, психолог-виши педагошки саветник и Гордана Поповић Божанић, школски педагог, Економска школа, Чачак. Семинару је присуствовало 28 наставника.

"Програм подршке наставницима и стручним сарадницима за рад у основној и средњој школи" одржан у Ариљу

У организацији ЦСУ Чачак у ОШ "Стеван Чоловић" у Ариљу, одржан је семинар "Програм подршке наставницима и стручним сарадницима за рад у основној и средњој школи". Ауторке семинар а су Татјана Јаћимовић и Катарина Дуњић Мандић. Учествовало је 30 наставника.

Захвалница Научном клубу ЦСУ Чачак

Научном клубу ЦСУ Чачак уручена је захвалница Центра за промоцију науке за допринос и учешће у 10. ноћи истраживача 2019.У име ЦСУ Чачак, захвалницу је примила, Горица Станојевић, директорка центра.

Семинар за Удружење васпитача у Београду

У организацији ЦСУ Чачак, 7. децембра  2019. године у  ПУ "Сањалица", Чукарица, организован је семинар „Израда дидактичких средстава и играчака за подстицање сензомоторног развоја деце предшколског узраста” – Примери добре праксе „Сензомоторни зид”. Семинару је присуствовало 30 васпитача.

Одржана друга седница Скупштине Мреже Регионалних центара и Центара за стручно усавршавање

.

4 и 5. децембра. 2019. у Регионалном центру за професионални развој у Смедереву одржана је друга седница Скупштине Мреже Регионалних центара и Центара за стручно усавршавање у 2019.години.
Скупштини Мреже су присуствовала 23 члана. На састанку су ЦСУ Чачак представљале Горица Станојевић, директор и Маја Чакаревић, правник.
На седници су усвојени извештаји о раду за 2019. годину и финансијски извештај Надзорног одбора Мреже. Предложене су измене Статута Мреже у члановима који се односе на дужину радног искуства коју би требало да имају будући чланови органа Мреже РЦ и ЦСУ Србије.
Чланови Надзорног одбора и Управног одбора Мреже који су између два заседаља Скупштине поднели оставке замењени су новим. За новог члана Надзорног одбора изабран је Душан Којић, сарадник ЦСУ Шабац, док су за нове чланове Управног одбора изабрани Бранко Филиповић, директор ЦСУ Шабац и Наташа Максовић, сарадник РЦ Смедерево.
 

online

facebook banner

Број прегледа чланака
1678415