ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, СРБИЈА

Методе и технике у настави усмереној на исходе

Прва реализација семинара који је подржао ЦСУ Чачак у Ужичкој гимназији, 24. децембра 2022. Семиинар Методе и технике у настави усмереној на исходе, акредитован је и налази се под каталошким бројем 603. Ауторке семинара су Зорица Димитријевић, дипломирана социјална радница , пензионер; Весна Лучић, професор историје, ОШ “Стари град” Ужице. Семинару су присуствовали запослени у гимназији.

Семинар за наставнике Гимназије Ивањица

IMG 01479414b4b57c415aba91bab9a1542c V

У Гимназији Ивањица, 24. децембра 2022. одржан је семинар "Увезивање и функционалност наставничке документације". Циљ семинара је оснаживање наставника у програмирању, планирању и извештавању заснованом на аналитичко-истраживачкој пракси и прописаној законској регулативи. Повезивање кључних докумената у школи.Аутоке програма су Сања Перовановић, професор српског језика и књижевности, Медицинска школа Чачак; Данијела Ковачевић Микић, мастер филолошких наука, Школска управа Чачак Присуствовало су наставници ивањичке гимназије

Категорија: Актуелно

Одржан семинар у СОС Дечијем селу Краљево

22. децембра 2022.  семинар Деца са развојним и психичким тешкоћама (хиперактивност, аутистични спектар, поремећаји школских вештина ) у школи,реализован је у СОС "Дечије село" у Краљеву.  Циљ семинара је повећање компетенција наставника и стручних сарадника за унапређивање образовног рада и развијање новог приступа у настави и стратегија учења код деце са тешкоћама у развоју. Учесници су били запослени у СОС "Дечије село". Семинар реализовале ауторке Jaсмина Кандић Шипетић, спец.мед.психологије,МА гешт.психотерап, савтовалиште за децу и младе, ДЗ Чачак; Ана Богдановић, дипломирани дефектолог-логопед, ШОСО “1. новембар” Чачак

Семинар за Eкономско-трговинску школу Краљево

У организацији ЦСУ Чачак, 10. децембра 2022, у Eкономско-трговинској школи Краљево одржан је семинар ,„Препознавање знакова упозорења-улога школе у заштити детета од злостављања и занемаривања“Циљ семинара је унапређење компетенција запослених у образовно васпитним институцијама за препознавање знакова упозорења, и правовремену трансдисциплинарну интервенцију у заштити деце од занемаривања и злостављања. Семинар су водиле ауторке Светлана Дражовић и Славица Лужанин,

Спровођење васпитних и васпитно дисциплинских поступака-законодавни оквир и пракса

У организацији ЦСУ Чачак, 24. децембра 2022. у ОШ "Вук Kараџић " у Kладову, одрźана је трибина "Спровођење васпитних и васпитно-дисциплинских поступака-законодавни оквир и пракса". Ауторке трибине су Гордана Поповић Боźанић и Марија Вуловић. Учествовало је 40 наставника.

Састанак Актива стручних сарадника Моравичког округа

У ЦСУ Чачак, 21. децембра 2022. одржан је састанак Актива стручних сарадникаМоравичког округа. На дневном реду су биле следеће теме:Техничка школа Чачак, презентовање реализације пројекта Еразмус + ( пројекат мобилности реализован у Словенији), излагачи су стручни сарадници Техничке школе Татјана Аћимовић, психолог и Александра Ћендић, педагог; Презентација Програма функционалног образовања одраслих, излагач Снежана Пантовић, андрагог „ Основнешколе за образовање одраслих “, Чачак; Презентација уметничких смерова у Машинско-саобраћајној школи, излагач Ана Дамљановић, руководилац Уметничког дела „ Машинско-саобраћајне школе “, Чачак. Присуствовало је око 20 стручних сарадника.

 

AРХИТЕКТОНСКО НАСЛЕЂЕ МИХАЈЛА МИТРОВИЋА

У ЦСУ Чачак у 17. децембра 2022. одржана  је трибина коју је подржао ЦСУ Чачак.. Теме трибине су: Упознавање са животом Михајла Митровића, aрхитекте, професора и публицисте, говори Катарина Недимовић Затежић, дипл.инж.арх. Техничка школа, Чачак; Михајло Митровић – Преглад његових најзначајнијих архитектонских достигнућа кроз објекте који су иза њега остали - Аналитички приказ најзначајнијих архитектонских достигнућа, коју презентује проф. др Александар Кадијевић, Филозофски факултет – Универзитет у Београду, Обележавање годишњице рођења, опрезентује Снежана Марјановић дипл.инж.арх, Техничка школа, Чачак. Трибина је акредитована и носи 1 бод стручног усавршавања.Присуствовало је око 30 учесника из Моравичког округа.

Спровођење васпитних и васпитно дисциплинских поступака-законодавни оквир и пракса

Велико интересовање наставника за трибину "Спровођење васпитних и васпитно дисциплинских поступака-законодавни оквир и пракса", која је 14. 12.2022. одржана у организацији ЦСУ Чачак. Теме трибине су:васпитне и васпитно дисциплинске мере и правна заштита ученика, изрицање васпитних мера у складу са Правилницима о оцењивању у основне и средње школе, реализација појачаног васпитног рада, реализација и спровођење друштвено корисног рада, процедуре и документација за реализацију васпитно дисциплинског поступка.Ауторке скупа су 
Гордана Поповић Божанић и Марија Вуловић. Учествовали су наставници из Моравичког региона,

Одржана завршна обука од јавног интереса

Циклус обука од јавног интереса под називом "И комуникација се учи" завршен  је реализацијом у суботу 11. децембра 2022.Обука је организована за  ОШ „Ратко Митровић“ у Чачку. Обуке су реализовале Катарина Дуњић Мандић и Тања Јаћимовић. За овај пројекат Центар за стручно усавршавање у образовању добио је посебно решење Министарства просвете.

Водич за васпитне изазове у школи

10.децембра  2022. године одржан је семинар "Водич за васпитне изазове школи", каталошки број 31.Циљ семинара је оснаживање учесника за планирање, реализовање и евалуацију васпитног рада са ученицима кроз употребу конструктивних поступака, протективних механизама, метода и техника,ресторативне дисциплине, a у циљу постизања позитивне промене и одговорности. Аутори семинара су Марија Вуловић, дипломирани школски психолог-педагог и Гордана Поповић Божанић, школски педагог. Семинару је пје организован за колектив ОШ"Др Драгиша Мишовић" у Чачку.

online

facebook banner

Број прегледа чланака
2217004