ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, СРБИЈА

Акредитована обука „Традиционалне игре и играчке у 21. Веку“ одржана у ЦСУ

Акредитовани семинар под називом „Традиционалне игре и играчке у 21. Веку “, под каталошким бројем 688, реализован је 9. марта 2019. године, у Центру за стручно усавршавање  Чачак. Семинар је намењен запосленим у предшколским установама. Семинар су реализовали  Дијана Копуновић Торма, магистар психолошких наука, ПУ "Наша радост", Суботица и Ференц Торма.  Учествовало је 25 наставника.

Семинар за наставнике Прехрамбено угоститељске школе Чачак

9. марта  2019. године, одржан је семинар  Прва помоћ – значај и основне технике пружања прве помоћи у васпитно-образовном контексту, за наставнике Прехрамбено угоститељске школе у Чачку.  Семинар се налази под редним бројем 234  у Каталогу програма, а ауторке су Невена Живковић , маст. проф. пред. наст. мед.науке, Медицинска школа „Надежда Петровић„, Земун; Емина Никочевић, дипл. екон., спец. струк. мед. сест. , Медицинска школа „Надежда Петровић„, Земун. Семинару је присуствоало 30 наставника.

У прoстoриjaмa Mejкeрс спejс-a одржан сaстaнaк Mрeжe РЦ/ЦСУ Србиje и Цeнтрa зa прoмoциjу нaукe

У прoстoриjaмa Mejкeрс спejс-a Нaучнoг клубa Бeoгрaд  7. марта . 2019. гoдинe oдржaн je сaстaнaк Mрeжe РЦ/ЦСУ Србиje и Цeнтрa зa прoмoциjу нaукe. Mejкeрс спejс кao рaдни прoстoр oтвoрeн зa читaву зajeдницу, у кoм сe учи, истрaжуje, кoнструишe, кoристe сe aлaти и дeли знaњe из нaучнo-тeхнoлoшких oблaсти, aли и умeтничких прojeкaтa у вeзи сa нaукoм, пoкaзao сe идeлaним зa дoгoвaрaњe будућих aктивнoсти.

Опширније: У прoстoриjaмa Mejкeрс спejс-a...

Трибина "Заштита деце и младих на Интернету" одржана у ЦСУ

5. марта  2019.  У Центру за стручно усавршавање Чачак одржана је трибина "Заштита деце и младих на Интернету". . Реализатор Катарина Јонев, оснивач и директор пројекта ‘’Cyber Atis’’ специјализованог за едукацију и предавања на тему заштите деце на Интернету.  Трибина је привукла велику пажњу и интересовање. Било је 30 присутних наставника .

Истог дана у ОШ"Вук Караџић" у Чачку одржана је трибина која је намењена ученицима ове школе.
6 марта 2019. године у ОШ "Милица Павловић" у Чачку одржана је трибина "Заштита деце и младих на интернету" за ученике ове школе. Присуствовало је око 60 деце и наставника.
Истога дана у 18.30 у Центру за стручно усавршавање одржана је трибина за ученике средњих школа и представнике Ученичких парламената. Било је присутно 60 ученика.

Семинар за наставнике Грађанског васпитања

У Центру за стручно усавршавање у  Чачку, 3. марта 2019. године,  одржан је  семинар  „Обука за наставу Грађанског васпитања “,под каталошким бројем 270.
Општи циљ семинара је „ развој компетенција наставника у планирању, реализацији и евалуацији наставе Грађанског васпитања, коришћењем ефективних и ефикасних метода и техника у циљу развоја ученичких компетенција и подстицања активизма младих у грађанском друштву“.
Семинар су реализовале Марија Вуловић и Зорица Димитријевић. Учествовало је 30 наставника.

Презентација Јавних позива и конкурса Националне службе за запошљавање за 2019. годину

У Центру за стручно усавршавање у Чачку, 28. 2. 2019. године одржана је презентација Јавних позива и конкурса Националне службе за запошљавање за 2019. годину. Партнери Националне службе за запошљавање су Град Чачак и Регионална привредна комора Рашког и Моравичког округа. Било је присутно  100 учесника.

Семинар за наставнике енглеског језика

The English Book и ЦСУ,  организовали су бесплатан  семинар намењен наставницима енглеског језика који је одржан 28. фебруара 2019. године  у Центру за стручно усавршавање у Чачку.
Семинар под називом  Standing Out to be Outstanding – Working with large and mixed ability groups  одржао је Tim Bowen, један од најбољих предавача данашњице. Tim Bowen је дугогодишњи преводилац, писац, професор и предавач, аутор бројних уџбеника  и припручника за учење енглеског језика који се пуних 20 година бави едукацијом наставника широм света.
Учесници семинара добили су  потврду о учешћу на семинару од стране ЦСУ у Чачку. Било је 32 учесника.

Обука Интервенције ЦСР у затити деце од злостављања и занемаривања одржана у ЦСУ

У Центру за стручно усавршавање у Чачку, одржана је тродневна обука  у периоду од 26 - 28. фебруара 2019. године, под називом Интервенције ЦСР у затити деце од злостављања и занемаривања . Организатор обуке је Комора социјалне заштите. Било је 30 учесника.

У Центру за стручно усавршавање одржан округли сто у оквиру јавне расправе о Нацрту стратегије развоја система јавног информисања у Републици Србији

25. фебруара 2019. године у Центру за стручно усавршавање одржан округли сто у оквиру јавне расправе о Нацрту стратегије развоја система јавног информисања у Републици Србији. Јавну расправу спроводи Кабинет председника Владе у периоду од 31. јануара до 1. марта 2019. Присуствовало је око 100 представника медија.

Одржана трибина"Има ли живота у свемиру" у ЦСУ

18. фебруарa  2019. у Центру за стручно усавршавање Чачак одржана је трибина "Има ли живота у свемиру". Реализатор трибине  Никола Божић, програмски директор Истраживачке станице Петница. Трибина је привукла велику пажњу и интересовање. Било је 50 присутних наставника и деце.

facebook banner

Број прегледа чланака
1239286