ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, СРБИЈА

Пројекат под називом Подстицање развоја родне равноправности и демократске културе у школама у Србији

У суботу и недељу, 23. и 24. марта у Центру за стручно усавршавање одржана је радионица посвећена едукацији о узроцима и последицама родно заснованог насиља. Циљ радионице је било усвајање знања и вештина које ће помоћи при сналажењу у различитим, потенцијално-дискриминишућим и насилним животним ситуацијама. Учесници радионице су такође били у прилици да усвоје вештине вођења форум-театра, као и да учествују у изради и тестирању едукативне видео-игрице намењене својим вршњацима.

Осми стручни скуп у организацији ДДШС под називом РУКОВОЂЕЊЕМ ДО КВАЛИТЕТА

21 – 23. марта  2019. године  на Тари је одржан Осми  стручни  скуп у организацији  ДДШС  под називом РУКОВОЂЕЊЕМ ДО КВАЛИТЕТА.  Из Центра за стручно усавршавање Чачак  присутна на конференцији је била директорка Горица Станојевић.

Семинар за запослене у предшколским установама

16. марта   2019. године одржан је семинар, „Израда дидактичких средстава и играчака за подстицање сензомоторног развоја деце предшколског узраста” – Примери добре праксе „Сензомоторни зид”, у Центру за стручно усавршавање  Чачак. Семинар се налази у Каталогу програма стручног усавршавања за школску 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021. годину, под редним бројем 754, област предшколско васпитање и образовање. Семинар су водиле Светлана Рашић, васпитач у ПУ „Сунце“, Сандра Остојић, мастер васпитач, докторант ФПНЈ, ПУ „Сунце“ и Снежана Остојић , медицинска сестра васпитач, ПУ „Сунце“. Учествовало је 22 васпитача.

Како до успешне сарадње са родитељима у ЦСУ

16. марта  2019. године одржан је семинар Како до успешне сарадње са родитељима у ЦСУ  у Чачку. Семинар су водиле  Гордана Поповић Божанић , школски педагог , Економска школа, Чачак и дипломирани школски психолог-педагог Марија Вуловић , ОШ „Вук Караџић“ Чачак. Семинару је присуствовало 27 наставника.

Прва помоћ – значај и основне технике пружања прве помоћи у васпитно-образовном контексту одржан у ЦСУ Чачак

16. марта  2019. године, одржан је семинар  Прва помоћ – значај и основне технике пружања прве помоћи у васпитно-образовном контексту. Семинар се налази под редним бројем 234  у Каталогу програма, а ауторке су Невена Живковић , маст. проф. пред. наст. мед.науке, Медицинска школа „Надежда Петровић„, Земун; Емина Никочевић, дипл. екон., спец. струк. мед. сест. , Медицинска школа „Надежда Петровић„, Земун. Семинару је присуствоало 12 наставника.

МЕТОДОЛОГИЈА РАДА СА ОСОБАМА СА ДЕМЕНЦИЈОМ

15 и 16. марта   2019. године одржан је програм обуке  МЕТОДОЛОГИЈА РАДА СА ОСОБАМА СА ДЕМЕНЦИЈОМ у Центру за стручно усавршавање  Чачак. Програм обуке је намењен запосленом особљу у установама за смештај одраслих и старијих корисника, професионалцима у центрима за социјални рад и особљу у дневним боравцима, клубовима за старије и другим врстама социјалних услуга у заједници које су намењене одраслим и старијим особама које имају синдром деменције.
 Аутори и реализатори  семинара: Проф.др. Драган Павловић и Ружица Јелисавац, саветник за социјалну заштиту. Било је 14 учесника.

Семинар „Подстицање дечјег развоја применом и обликовањем природних материјала“ одржан у ЦСУ

Акредитовани семинар под називом Подстицање дечјег развоја применом и обликовањем природних материјала, под каталошким бројем 682, реализован је 10. марта 2019. године, у Центру за стручно усавршавање  Чачак. Циљеви семинара су: стицање знања и вештина за подстицање целокупног дечјег развоја применом специфичних, традиционалних техника рада са природним материјалима (вуна, љуска од кукуруза,...) кроз индивидуализацију рада на различитим нивоима. Семинар су реализовали  Дијана Копуновић Торма, магистар психолошких наука, ПУ "Наша радост", Суботица и Ференц Торма.  Учествовало је 27 наставника.

Пројектни задаци у настави страних језика, одржан у ЦСУ у Чачку

9. марта  2018. године, одржан је семинар  Пројектни задаци у настави страних језика у Центру за стручно усавршавање.  Семинар се налази под редним бројем 888  у Каталогу програма, а ауторкa je дипломирани професор енглеског језика и Катарина Ристановић Ацовић , Гимназија Таковски устанак, Горњи Милановац . Семинару је присуствоало 19 наставника.

facebook banner

Број прегледа чланака
1338216