ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, СРБИЈА

Још једна реализација семинара „Обука за наставу Грађанског васпитања “

Акредитовани семинар под називом „Обука за наставу Грађанског васпитања “, под каталошким бројем 270, реализован је 19. jануара 2019. године, у Центру за стручно усавршавање  Чачак. Акредитацију семинара, институционално је подржао Центар за стручно усавршавање Чачак.
Општи циљ семинара је „ развој компетенција наставника у планирању, реализацији и евалуацији наставе Грађанског васпитања, коришћењем ефективних и ефикасних метода и техника у циљу развоја ученичких компетенција и подстицања активизма младих у грађанском друштву“.
Семинар су реализовале Марија Вуловић и Зорица Димитријевић. Учествовало је 29 наставника.

facebook banner

Број прегледа чланака
1118972