ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, СРБИЈА

Семинар за школске библиотекаре

Акредитовани семинар под називом  Школски библиотекар у савременом образовном окружењу, каталошки број 2, реализован је 6. aприла 2019. gодине у Центру за стручно усавршавање у Чачку. Аутори и реализатори семинара су Биљана Лукић, професор разредне наставе, ОШ „Милица Павловић„ Чачак; Дубравка Илић, дипломирани правник, Градска библиотека „Владислав Петковић Дис„ Чачак; Александар Вукајловић, професор технике и информатике, Градскa библиотека „Владислав Петковић Дис“. Семинару је присуствовао 21 школски библиотекар.

facebook banner

Број прегледа чланака
1337410