ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, СРБИЈА

Семинар за запослене у предшколским установама у ЦСУ Чачак

Акредитовани семинар под називом  Рани моторички развој као детерминанта интелектуалног развоја и припреме деце за полазак у школу, , каталошки број 752, реализован је 6. априла 2019. године у Центру за стручно усавршавање у Чачку. Ауторка семинара је  Даница Џиновић-Којић, доктор педагошких наука, Учитељски факултет у Београду. Семинару је присуствовао 29 васпитача из предшколских установа .

facebook banner

Број прегледа чланака
1337377