ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, СРБИЈА

Вођење Е-документације у предшколским установама

У Центру за стручно усавршавање  Чачак,  13. априла   2019. године одржан је семинар  Вођење Е-документације у предшколским установама . Циљеви семинара: унапређење квалитета рада васпитно-образовног већа и руководиоца предшколских установа кроз могућност стицања комуникацијских вештина и вођења комплетне документације кроз ИТ систем умрежавања, унапређење вођења педагошке документације на нивоу установе  Присуствовало је 12  учесника из предшколских установа.

facebook banner

Број прегледа чланака
1380605