ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, СРБИЈА

Семинар за вероучитеље

У  ЦСУ Чачак,  22.  јуна  2019. године, одржан је семинар  ИНОВАТИВНИ МОДЕЛ ПРОБЛЕМСКЕ ИНТЕГРАТИВНЕ НАСТАВЕ ИЗ ПРЕДМЕТА ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС (ВЕРОНАУКА) .
Општи циљеви семинара су оспособљавање вероучитеља за извођење иновативног модела проблемске интегративне наставе која повезује програмске садржаје различитих наставних предмета.  Семинар подстиче  развијање компетенција неопходних за планирање и извођење иновативног модела проблемске интегративне наставе из предмета Православни катихизис (Веронаука). Стицање знања о интегративној настави која повезивањем програмских садржаја омогућава трајност и примењивост стеченог знања, чиме се у настави постиже да ученици стичу знања и умења са разумевањем, што их оспособљава за процес целоживотног самообразовања.

facebook banner

Број прегледа чланака
1248384