ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, СРБИЈА

Стручно саветовање „Подстицајна улога оцењивања“ одржано у ЦСУ Чачак

У Центру за стручно усавршавање  Чачак, 3. јуна 2021.одржано је саветовање на тему „Подстицајна улога оцењивања“. На тему „Врсте и технике оцењивања – Правилна примена подзаконске регулативе“ говорила је Данијела Ковачевић Микић, просветни саветник, МПНТР Школска управа Чачак. Осврт на психохолшки аспект, кроз тему „Оцењивање као фактор мотивације за учење“ излагала је Марина Павловић, виши педагошки саветник, ОШ „Танаско Рајић“ Чачак. Саветовању је присуствовало 40 директора, стручних сарадника и наставника.

online

facebook banner

Број прегледа чланака
1756027