ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, СРБИЈА

Стручни скуп "Планирање, праћење и вредновање постигнућа ученика"

 У ЦСУ Чачак 19. априла .2022. године онлајн путем је одржан стручни скуп "Планирање, праћење и вредновање постигнућа ученика".

Аутори стручног скупа су Катарина Дуњић Мандић, виши педагошки саветник, и Татјана Јаћимовић, педагошки саветник.Стручни скуп су пратили наставници запослени у школама ван територије града Чачка.

online

facebook banner

Број прегледа чланака
1929003