ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, СРБИЈА

Презентација угледних часова

У организацији Центра за стручно усавршавање Чачак, 23. маја 2022, године реализована је угледна активност Презентација угледних часова у којој су учествовали професори српског језика и књижевности – Оливера Крупеж (ОШ „Милица Павловић“), Сања Перовановић (Медицинска школа Чачак), Наташа Турунташ (ОШ „Танаско Рајић“), Марина Милошевић (Техничка школа Чачак ), Тања Ђорђевић (ОШ „Милица Павловић“) и Ана Павловић (Техничка школа Чачак).
У уводном делу Данијела Ковачевић Микић, просветни саветник, истакла је значај иницијативе наставника за организовање активности на којима би наставници разменили искуства из наставне праксе и тако обогатили свој рад.
Предавачи су представљањем својих угледних активности показали иновативне методе у настави и значај што већег ангажовања ученика у наставном процесу, као и неопходност хоризонталне сарадње запослених у образовању.
Предавања су била организована у три сегмента. На почетку је проф. Оливера Крупеж представила Кооперативне методе у интерпретацији лирске песме (кооперативни и корелативни приступ интерпретацији лирске народне песме Вила зида град, а затим је проф. Сања Перовановић својим излагањем Средњовековна књижевност – пројектана настава као стратегија учења истакла предности пројекте наставе.
Проф. Наташа Турунташ је представила занимљив начин тумачења романа Четири карте за Хавану Биљане Марковић Јевтовић, као једну од активности Читалачког клуба, и велики допринос аутора за младе у развијању читалачких навика основаца.
Писмени задатак по новом моделу била је тема проф. Марине Милошевић чија искуства говоре да је овакав вид писмених задатака економичнији, али и један вид добре припреме ученика за полагање Државне матуре.
Када је реч о иновативним методама у настави, морамо истаћи значај употребе дигиталних алата, а овом новом темом бавиле су се проф. Тања Ђорђевић (Бранислав Нушић, Кирија – електронски подржана настава) и проф. Ана Павловић (Данило Киш, Славно је за отаџбину мрети – употреба дигиталног алата Гениаллy).
Циљ ове угледне активности је оснаживање наставника у унапређивању наставне праксе, прихватању изазова које намеће ново доба и онлајн настава и ангажовању ученика у процесу учења.

online

facebook banner

Број прегледа чланака
1928993