ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, СРБИЈА

Спровођење васпитних и васпитно дисциплинских мера- законодавни оквир и пракса

У организацији ЦСУ Чачак 23. августа .2023.  за наставнике ОШ "Димитрије Туцовић" у Чајетини организован је стручни скуп на тему "Спровођење васпитних и васпитно дисциплинских мера- законодавни оквир и пракса", каталошки број 860. Стручном скупу је присуствовао 41 наставник. Предавачи су Гордана Поповић Божанић - школски педагог и Марија Вуловић - дипломирани школски психолог-педагог.

online

facebook banner

Број прегледа чланака
2217056